Christ-Woman-Adultery

Rembrandt Harmenszoon van Rijn  (1606-1669)

Olje på eiketre, 83,8 x 65,4cm, The National Gallery, London.

Den nytestamentlige tekst som her illustreres, finner vi i Johannesevangeliets åttende kapitel, vers 2-11 (DNB 1930)

Og tidlig om morgenen kom han atter til templet, og alt folket kom til ham, og han satte sig og lærte dem. Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne frem for ham og sa til ham: Mester! denne kvinne er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal stenes; hvad sier nu du? Dette sa de for å friste ham, så de kunde få klagemål imot ham. Men Jesus bukket sig ned og skrev med fingeren på jorden. Og da de blev ved å spørre, rettet han sig op og sa: Den av eder som er uten synd, han kaste den første sten på henne! Og han bukket sig atter ned og skrev på jorden. Men da de hørte det, gikk de ut, den ene efter den annen, de eldste først; og Jesus blev alene tilbake med kvinnen som stod der. Da rettet Jesus sig op og sa til henne: Kvinne! hvor er de? Har ingen fordømt dig? Hun sa: Nei, Herre! ingen. Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig; gå bort, og synd ikke mere!

Litt mer informasjon om bildet finnes hos The National Gallery.

Som kjent mangler denne beretningen i det som i den svenske oversettelse av 1917 kaller de äldsta och viktigaste textkällorna – i.e Sinaiticus og Vaticanus – uten at man dermed kan konkludere med at den er mindre autentisk enn den øvrige teksten. Vi kan også finne denne beretningen tatt inn i noen få håndskrifter av Lukas-evangeliet.

Hvorom allting er, måten beretningen er satt inn i Johannesevangeliet på, gjør at et mulig poeng tildekkes. I kapitel 7, vers 52 blir Nikodemus spurt om Skriften sier at det kan komme profeter fra Galilea. Dette kan sees i sammenheng med at Jesus i neste kapitel, vers 12 sier: Jeg er verdens lys; den som følger mig, skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys. Dette kan forstås som en henvisning til Esaias 9, 1-2 : For det skal ikke alltid være mørke for det land hvor det nu er trengsel; tidligere førte han vanære over Sebulons land og over Naftalis land, men i fremtiden skal han føre ære over det, over veien ved havet, landet på hin side Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys; de som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Teksten det her indirekte henvises til, er etter alt å dømme den greske GT-oversettelse Septuaginta.  SV17, som nøye følger den hebraiske (massoretiske) tekst har Dock, natt skall icke förbliva där nu ångest råder. I den förgångna tiden har har han låtit Sebulons och Naftalis land vara ringa aktat, men i framtiden skall han låta det komma till ära, trakten utmed Havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas område. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart.

Septuaginta har Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν – Galilaia tón ethnón – folkeslagenes Galilea – den hebraiske tekst har (translitert) g’lil ha-gojim. Man skal være oppmerksom på at g’lil også kan bety område, og ikke utelukkende er et stedsnavn. Men det kan ikke være noen tvil om at det aktuelle området er det som kalles Galilea.