lucas_cranach_ii_-_taufe_christi_cleveland_museum_of_art

Lucas Cranach den yngre (1515-1586)

Olje på eiketre, 15 x 20,5 cm, Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio.

Jesu dåp i Jordan er beskrevet i alle de fire kanoniske evangelier, noenlunde likt hos synoptikerne, men hos Johannes er det Døperen som selv beretter om dåpen (som allerede er foretatt).

Dåpsberetningen etter Marcus 1, 2-11 (DNB 1930)

Som skrevet står hos profeten Esaias: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn; han skal rydde din vei; det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne! – således stod døperen Johannes frem i ørkenen og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse, og hele Judea og alle de fra Jerusalem gikk ut til ham, og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder. Og Johannes hadde klædning av kamelhår, og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning. Og han forkynte og sa: Efter mig kommer den som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å bukke mig ned og løse. Jeg har døpt eder med vann, men han skal døpe eder med den Hellige Ånd. Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og blev døpt av Johannes i Jordan; og straks da han steg op av vannet, så han himmelen åpne sig og Ånden komme ned over ham som en due. Og det kom en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede; i dig har jeg velbehag

Den latinske tekst øverst på bildet

hic est Filius meus dilectus in quo mihi ben complacitum est

samsvarer langt på vei med Vulgatas gjengivelse av Matthaeus 3, 17

hic est Filius meus dilectus in quo mihi conplacui

Far og sønn Cranach drev et stort atelier i Wittenberg, hvor det også fantes mange assistenter og lærlinger. Det er ikke alltid enkelt å avgjøre hvem de enkelte bilder kan tilskrives. Det er rimelig å anta at assistentene gjorde grovarbeidet under mesterens oppsyn, og at mesteren selv godkjente, eller malte de siste strøk.