leonardo_johannes_doperen.jpg Leonardo da Vinci (Vinci, 1452 – Amboise, 1519). Johannes døperen (ca. 1516)
Olje på nøttetre – 69 x 57 cm – Musée du Louvre, Paris

Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente sine synder og ble døpt av ham i Jordanelven. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dette skriver evangelisten Markus om tiden før Jesu virke. Flere kunstnere har malt folk som døpes i Jordan, andre viser forkynnelsen i ødemarken – se Poussin, Cole og Gigante.

Geniet Leonardo, som ikke har mange leveår igjen, vektlegger ikke de ytre omstendigheter, men den åndelige dimensjonen ved Johannes’ budskap, som får slikt et menneskelig uttrykk. Døperen smiler fortrøstningsfullt, for han bringer en gledens nyhet, selve betydningen av ordet «evangelium»: Det kommer en som er større enn meg, og hans tilgivelse er hellig. Fingerens dominerende posisjon forteller at det viktigste står over en selv, nærmest en foregripelse av Jesu bergpreken: «Søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Johannes inviterer alt nå til ikke å la egne ambisjoner, behov, feil eller bekymringer være herre over ens sinn, men til å løfte blikket i omvendelse, legge gamle feiltrinn bak seg og åpne seg for det guddommelige i livet.