Fra Angelico (ca. 1395–1455), «Jesu fødsel». San Marco-museet, Firenze.

7 Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? 8 Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. 9 Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»

10 «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. 11 Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» 12 Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?» 13 «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han. 14 Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med lønnen deres.»

15 Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. 16 Da tok Johannes til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. 17 Han har kasteskovlen i hånden for å rense kornet på treskeplassen. Hveten skal han samle i låven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.»

18 Dette og mye annet la han folket på sinne når han forkynte budskapet for dem.

Lukas 3, 7–18

På Island for litt over 1000 år siden var det meningen at en nyfødt jente skulle bli båret ut i skogen for å dø. Men mora klarte ikke å gjennomføre det mannen hadde sagt hun skulle gjøre. Hun ba en av sauegjeterne plassere jenta hos svogeren uten at mannen fikk vite det.

Da jenta, som fikk navnet Helga, vokste opp, ble hun en svært vakker kvinne, og to menn kjempet om å få henne. Disse to, Gunnlaug og Ravn, gikk holmgang, der døden ofte var resultatet for den ene. Men da Island ble kristnet, ble holmgang forbudt, og Gunnlaug og Ravn måtte derfor til Norge for å slåss. Holmgangen mellom de to var den siste som fant sted på Island.

Da land gikk over fra hedendom til kristendom, var retten til å ta livet av nyfødte barn noe av det første kirken fikk avskaffet. Nyfødte barn fikk noen som forsvarte den, ga dem rettsvern, slik mange sier i dag. Sammen med avskaffelsen av slaveriet og innføring av likeverd mellom mann og kvinne, var beskyttelsen av barnet noen av de mest fundamentale endringer som fant sted med kristningen.

Vi fikk en ny måte å tenke på, og da er vi også inne på noe av budskapet i dagens tekst. Det er døperen Johannes som taler, og noen vil nok reagere på at han kaller de som vil døpes, for ormeyngel eller slangens avkom. Men hva han stadfester, er at vi alle er født i arvesynd, og at den ikke er en god læremester når det kommer til syndserkjennelse. Like viktig er hans forkynnelse knyttet til omvendelsen. De som ble døpt, måtte få gjerninger som tilsvarte denne. En omvendelse innebar nemlig å få et helt nytt tankesett, et liv basert på en annen virkelighet enn den arvesynden gir oss.

Det er mange som mener at kristentroen ikke har noe å gjøre i det politiske liv, og mange av endringene som fant sted i middelalderen, var i aller høyeste grad politiske, men de var teologisk betingede. Kristendommen var ikke et politisk program, men omvendelsen førte til en ny virkelighets­forståelse, og den gjorde det naturlig med en ny lovgivning. Slik det skjedde på Island.

For få dager siden la abortutvalget fram sitt forslag til ny abortlov. Rapporten skal danne grunnlaget for videre arbeid med endringer i abortloven i Stortinget. Mottakelsen har stort sett vært positiv. Vi får høre at loven knapt har vært endret siden den ble vedtatt første gang, og at vi trenger en lov som passer til 2023.

Det er vanskelig å si hva det er med 2023 som gjør at vi trenger en ny lov, men det får meg til å lure på hvordan lovens ordlyd vil være i 2033 eller i 2044?

Den kanskje viktigste endringen utvalget går inn for, er å utvide grensen for selvbestemt abort med seks uker.

Utvidelsen av grensen for selvbestemt abort kan føre til at flere utfører abort, men kanskje like viktig er stadfestelsen av kvinnens rett til å bestemme over det tilhengerne kaller «egen kropp». Vi er vitne til en sakte reversering av den revolusjonerende endringen av menneskeverdet som fant sted med innføringen av kristen­dommen. Når kristen­dommen mister sin politiske innflytelse, blir grensene for hva vi tillater oss å gjøre, stadig forskjøvet. Når et årstall blir et argument for endring, er det ingen grenser tilbake. Vi vet det er krefter som ønsker å tillate abort fram til fødsel. Filosofen Peter Singer er en av dem. Han mener vi også er forpliktet til å ta livet av nyfødte barn som lider av gitte sykdommer.

Med dagens virkelighets­forståelse er det ikke bare sykdom som er et gyldig argument for abort. Helga var ment å dø, og det var ikke sykdommer, men hennes kjønn som var avgjørende for farens beslutning. Det er derfor viktig å være klar over at alle de argumentene som brukes for å rettferdig­gjøre abort fram til uke 18, også kan brukes for å rettferdig­gjøre å ta livet av mennesker som er født. Et barn er like mye avhengig av sin mor utenfor som innenfor morens mage. Det er vanskelig å forstå hvorfor hennes makt til å bestemme over barnets skjebne skal være begrenset til den tiden barnet ikke er født.

Vi lever i en postkristen tidsalder, og det klareste tegnet på det er hvordan vi oppfatter døden som en vinning og livet som et problem. Dagens liberale syn på abort reverserer vår sivilisasjon tilbake til førkristen tid der makten også var rettens utgangspunkt.

Kristendommens budskap er et annet. Vi er skapt i Guds bilde og har alle samme rett til liv og likhet for loven. Men vi har mistet omvendelsen og dermed frukten som følger av den. Å forkaste troen på barnet i krybben har konsekvenser. Vi forstår ikke lenger hva som skaper et godt samfunn.

Hadde dagens leger fått bestemme, er det nemlig stor sannsynlighet for at de ville anbefalt Maria å ta abort.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.