Nytt

Palestinske fagforeninger i Storbritannia har fremmet et forslag som legger opp til at forskning og akademisk samarbeid skal styres av politiske hensyn. Den uttalte hensikten er å utelukke all kontakt med israelske institusjoner og at britiske akademikeres øvrige kontakt med israelske kollegaer kan forhindres.

Forslaget skal behandles av den britiske foreningen for universitetslektorer og forskere. Det palestinske forsøket på å diktere hvordan forskningssamarbeid og kulturell utveksling skal foregå begrunnes med konflikten mellom Israel og palestinerne, og ønskes utvidet til å omfatte hele EU.

University and College Union (UCU) som organiserer lektorer, forskere og andre akademikere på høyere læreranstalter skal ta stilling til forslaget under sin pågående kongress.

De højere læreanstalter i Storbritannien skal ikke have noget med israelerne at gøre.

Forslaget lægger op til, at forskning og akademisk samarbejde skal styres af politiske hensyn, så israelske akademikeres kontakt med kolleger i Storbritannien kan hindres.

Andre vil have det udvidet til at gælde hele EU, så forskningssamarbejde og kulturel udveksling med Israel via EU standses.

Forslagene stilles efter ønske fra palæstinensiske fagforeninger og begrundes med Israels konflikt med palæstinenserne.

Imidlertid deler ikke alle medlemmer av UCU ønsket om noen politisk styring av den akademiske utvekslingen av vitenskap, og disse har fremmet et motforslag som skal myke opp forsøket på innsnevring av den akademiske friheten ved å diktere hvordan forskere og andre akademikere skal forholde seg til israelske kolleger:

De peger blandt andet på, at man ikke kan give alle akademiske institutioner i Israel skylden for konflikten med palæstinenserne og foreslår derfor, at der knyttes kontakter til undervisningsorganisationer i både Israel og de palæstinensiske områder.

UCU skal også etablere regler for, hvordan den akademiske frihed for medlemmerne kan sikres ved at opstille regler for, hvordan og hvornår universiteter og andre forskningsinstitutioner kan boykottes i fremtiden, hvis det bliver relevant.

Det er ikke første gangen britiske akademikere lar sine egne politiske sympatier resultere i kontroversielle beslutninger i forhold til israelsk forskning og vitenskap; for to år siden vedtok universitetslærerene i Storbritannia at forskningsresultater fra to israelske universiteter skulle holdes vekk fra konferanser og vitenskapelige tidsskrifter.

Politiken: Britiske akademikere vil boykotte Israel