Sakset/Fra hofta

Det var høyrekrefter som tjente på karikaturstriden. Bildet av rasende muslimer var det som ble sittende igjen, sier førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, Elisabeth Eide.

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, Elisabeth Eide. er medredaktør og bidragsyter til en ny, internasjonal forskningsrapport om karikaturstriden. «Reading the Mohammed Cartoons Controversy», utgitt av tyske Prosjekt Verlag, tar for seg mediedekningen i åtte europeiske land, samt Israel, Egypt, Pakistan, Kina, USA og Canada.
..
– Debatten har vært konstruktiv, men konsekvensene for samfunnet er nok mer negative. De som har tjent mest på mediedekningen her til lands er sannsynligvis folk langt til høyre i det politiske spekteret, som kan bruke debattinnlegg og enkeltstående, irrasjonelle protester til å angripe alle muslimer, sier Eide.

Eide sier noen brukte karikaturstriden til å gjenopplive begrepet sivilisasjonskonflikt. Mediene viste bilder av de sinte muslimene, men alle de moderate og fornuftige så man ikke noe til, sier hun.

Vestlige medier skal for eksempel i liten grad ha gjenspeilet de mer forståelsesfulle og udramatiske reaksjonene fra muslimsk hold.

– Bare sammenlikn hvor mange bilder av sinte, demonstrerende muslimer som ble trykket i forhold til bilder av rolige, resonnerende muslimske intellektuelle, sier Eide.

– Ytre høyre tjente på karikaturstriden