Nytt

Anne Birgitta Nilsen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. Hun synes at snikislamisering er et dårlig ord. Med det muslimske preget mange steder i Oslo etterhvert har fått, antall muslimske trossamfunn i Norge, konstant terrortrussel og antallet som reiser fra Norge til Syria for å støtte IS, så er det vel heller snakk om åpenlys islamisering.

Anna Birgitta Nilsen opplever at det er de som ser islamiseringen som er ekstremister. Islamiseringen er ikke tilstede i Norge – det strider mot vår beste kunnskap. Det som strider mot vår beste kunnskap er av Lars Gule definert som ekstremisme.

snikislamisering er en sammensetning av de to ordene «snik» og «islamisering». Det første leddet «snik» beskriver det andre leddet, på samme måte som i ordene «snikskytter» og «snikreklame». I sammensetningen er «snik» forbundet med innholdet i verbet å snike, som betyr å gjøre noe i det skjulte.

Begrepet gir således inntrykk av at det foregår en skjult og bevisst islamiseringsprosess av Norge, men begrepet sier mer om brukernes oppfatninger av muslimene enn om faktiske forhold.

Det finnes mye forskning på ulike muslimske praksiser, og det er ingenting i denne forskningen som tilsier at muslimene er i ferd med å omdanne Norge til en islamsk stat.

—-

Den påståtte snikislamiseringen føyer seg inn i en ekstremistisk diskurs og er i strid med vår beste kunnskap.
Begrepet har ingen sammenheng med fornuften, men er snarere egnet til å sette folks frykt og sinne i kok. Gjennom begrepet kommer et fiendebilde til syne i uvirkelige fiender som sniker seg inn på Norge.

—-

Begrepet har trolig bidratt til at en uriktig virkelighetsforståelse har bredt om seg.

Finansministeren er et språklig forbilde for mange. Hun bør derfor ta mer ansvar for sin språkbruk. Snikislamisering er et begrep som er egnet til å vekke mistenksomhet og andre negative følelser overfor muslimene.

Å fremme negative følelser, holdninger og oppfatninger av utvalgte grupper er hatretorikkens fremste kjennetegn. Begrepsbruken er på den måten i strid med tiltak 26 og 28 i Regjeringens egen handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme.

Stoler folk på hva de ser, eller hva akademikere forteller oss?

http://beta.mobil.aftenposten.no/meninger/debatt/Nei_-snikislamisering-er-ikke-et-godt-ord-7789882.html