Nytt

Frankrike har vedtatt en lov som skal forhindre at demonstranter arrangerer voldsepisoder som de filmer og legger ut på nettet. Men forbudet er formulert slik at det også kan ramme «borger-journalistikk», dvs. vanlige mennesker som vil dokumentere kritikkverdige forhold.

Reporterts without borderes er betenkt. Organisasjonen forstår at myndighetene vil straffe det som populært kalles «happy slapping». Under opptøyene i Frankrike brukte ungdommene mobil og internett til å propagandere for vandaliseringen.

Men loven er formulert slik at den også rammer legitim bruk av mobilkamera og digitalkamera til å dokumentere hendelser som har offentlighetens interesse, enten det er grovt skadeverk, angrep på politifolk og sivile, eller omvendt, politi som går for hardt frem.

Loven tillater kun profesjonelle nyhetsarbeidere å filme gatevold.

Det synes Reporterts without borders er alvorlig.

Daværende innenriksminister Nicolas Sarkozy sto bak loven som gikk gjennom nasjonalforsamlingen 13. februar. Den ble godkjent av forfatningsdomstolen 3. mars. Sosialistene hadde klaget den inn, men det gjaldt ikke punktene om film-forbud.

Ifølge Macworld.com har myndighetene også planer om en sertifisering av Internettleverandører, domenefirmaer og mobilselskaper.

The government has also proposed a certification system for Web sites, blog hosters, mobile-phone operators and Internet service providers, identifying them as government-approved sources of information if they adhere to certain rules. The journalists’ organization Reporters Without Borders, which campaigns for a free press, has warned that such a system could lead to excessive self censorship as organizations worried about losing their certification suppress certain stories.

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
13 février 2007
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,
relatif à la prévention de la délinquance.


France bans citizen journalists from reporting violence

Les også

-
-
-