Nytt

En iraner som konverterte til kristendommen under et opphold i Norge, opplevde å bli arrestert så fort han satte foten på iransk jord. Politiet hadde bilder av dåpen i Norge.

Ukeavisen Korsets Seier (KS) skriver at det gikk få dager fra iraneren var tilbake i hjemlandet til det religiøse politiet arresterte «Moshen».

De var da i besittelse av bilder fra «Moshen»s dåp.

Mannen døde av kreft mens han ventet på at saken hans skulle komme opp.

– Bør være en kraftig vekker