Kommentar

«Stormen» rundt TV 2-dokumentaren fra Holmlia viser to totalt ulike virkelighetsoppfatninger. «Naive Norge» var et personlig dokument fortalt av fotografen Christofer Owe, en skildring fra «det flerkulturelle Holmlia» som har falt en del tungt for brystet. Noe skyldes trolig den uvanlige formen på dokumentaren. Owe filmer seg selv og sine omgivelser, han kommenterer det han ser og lar andre komme til orde. Han er en vennlig sjel, og prøver å bli kjent med sine nye landsmenn, gjennom jobben som fotograf og gjennom å ferdes ute blant folk i nabolaget. Det er ikke en tradisjonell TV-dokumentar av typen NRK gjerne sender, og bedømmes best på sine egne premisser. Det som har vært vanskeligst å svelge for kommentatorer i mediene er det de oppfatter som filmens budskap. Owe så seg nødt til å flytte fra rekkehusleiligheten etter en konflikt med naboene i etasjen under, som endte med at han ble truet på livet. Virkeligheten på Holmlia slik Owe opplevde den, ble i filmen stilt opp som kontrast til akademikeres bilde av det flerkulturelle Norge, representert ved Thomas Hylland Eriksens seminar på Blindern der Owe deltok og gjorde filmopptak. Hylland Eriksen reagerer voldsomt i dagens Dagblad:

Filmen er en journalistisk arbeidsulykke; den er kunnskapsløs, ensidig og krenkende overfor både majoritet og minoriteter – men det kan godt være at den hellige ytringsfrihet legitimerer at slikt søppel sendes over eteren så lenge TV2-ledelsen tror at «folk» vil ha det, og at sjikanøs omtale av minoriteter er greit så lenge seertallene er akseptable.

Legg merke til språkbruken: «kunnskapsløs, ensidig og krenkende», «søppel» «sjikanøs» og ikke minst «den hellige ytringsfrihet».

Hylland Eriksen sier at han burde ha nektet Owe å holde innlegg på seminaret. Et innlegg som tydeligvis var upassende:

En vantro stillhet senket seg nemlig i salen da Owe begynte å snakke, for hans budskap viste seg å bestå i at Holmlia var et ubehagelig sted å bo på grunn av kulturkonflikter myndighetene burde ha gjort det mulig å unngå. Mange av de tilstedeværende var innvandrere, og flere av dem bodde og trivdes på Holmlia. Andre hadde utført forskning på Holmlia, og visste at Owes subjektive erfaringer tydet på at han kanskje burde ha valgt seg et annet sted å bo. Det finnes jo nok av rene hvite bomiljøer i Norge, så hvorfor da plage seg selv ved å omgi seg med en kulturell variasjon man ikke liker?

Hylland Eriksen skriver i fullt alvor at Owe «kanskje burde ha valgt seg et annet sted å bo», i et rent hvitt bomiljø. Det hører med til historien at konflikten Owe hadde med naboene i etasjen under, ble forsøkt løst gjennom mekling.

Owes synspunkter var ikke ønsket på Hylland Eriksens seminar. Filmopptakene fra seminaret, med klipp fra innlegg av både Hylland Eriksen selv og Lars Gule, ville aldri ha blitt vist hvis Hylland Eriksen hadde fått bestemme. Man kan lure på hva det er han har å skjule.

– Kunnskapsløs og krenkende

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også