Kommentar

Elise B. Johansen har i sitt doktorgradsarbeid påvist at omskårne kvinner blir sydd igjen etter fødsel på norske sykehus. Det gjelder ikke alle, men at det skjer sier en del om redsel for å blande seg inn. Helsesektoren er en viktig møteplass. Man skulle tro at sektoren hadde et gjennomdrøftet forhold til et problem som omskjæring. Men så er¨ikke tilfelle.

Forskeren forteller at mangelen på kunnskap rundt omskjæring gjør personalet usikre.Helsepersonell opplever stadig emosjonelle, moralske og juridiske utfordringer.

-Norsk helsepersonell synes at dette tema er vanskelig og vondt å ta opp. De kvier seg for å diskutere og ofte blir de tause. Noen sa til meg at for å virke profesjonell lot hun som ingenting.

Slik blir det få muligheter til å snakke med kvinnene og å finne gode løsninger. Forskeren fant at helsepersonell tok avgjørelser utfra hva de trodde var best. Mange ganger kunne dette baseres på feilaktige forestillinger om somalisk kultur.

Hvorfor er helsepersonell så unnvikende? Kan det skyldes at de tar signaler fra politikere og storsamfunnet, som har den samme unnvikende holdning? Fine ord, som ikke følges opp i konkrete situasjoner.

Det er vanskelig å forstå at norske jordmødre kan la kvinner sys igjen. Få ting er mer symbolsak på undertrykkelse av kvinner enn kjønnslemlestelse. Likevel skjer det på norske sykehus.

Et åpent sår