For første gang så lenge jeg kan huske har norsk antisemittisme blitt et aktuelt spørsmål. Jostein Gaarders kronikk og det at så mange støttet ham, var utløsende. Akkurat som «klassestandpunkt» var kriteriet på 70-tallet, er synet på antisemittisme idag bestemmende for hvor man står. Debatten dreier seg om hva man legger i ordet. Noen forsøker […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.