Kommentar

Denne krigen er en annerledes krig, skriver eks-utenriksminister Joschka Fischer i Süddeutsche Zeitung: Syria og Iran driver krig ved stedfortreder (Hizbollah), og med libanesiske og palestinske ofre som legitimasjon. De har regionale mål: Syria vil gjenvinne innflytelse i Libanon. Iran vi bli stormakt.

For å oppnå dette har de latt Hizbollah gå til angrep på selve Israel, dvs. innenfor 48-grensene. Det betyr en klar utfordring av Israels avskrekkingstroverdighet.

Krigen er et uhyre dristig spill som må slås tilbake, sier Fischer. Hvis det gjøres på riktig måte kan det komme noe godt ut av den. Det er formastelige tanker i Norge. Men han var ikke Tysklands mest populære politiker for ingenting.

Fischer er på vei til USA for å bli foreleser ved Princeton, og i artikkelen viser han analytiske evner.

først analysen av Syria og Iran:

Dieser Krieg ist kein Krieg der Araber gegen Israel, sondern ein Krieg der radikalen Ablehnungsfront eines Ausgleichs mit Israel, die sich aus Hamas und Islamischem Dschihad auf palästinensischer Seite, aus Hisbollah im Libanon, Syrien und Iran zusammensetzt.

Die Ablehnungsfront suchte aus drei Gründen die Eskalation: erstens, um dem innerpalästinensischen Druck auf die Hamas zur Anerkennung Israels zu entgehen. Zweitens, um den libanesischen Demokratisierungsprozess zu erledigen. Und drittens, um den sich aufbauenden Konflikt um das iranische Atomprogramm in den Hintergrund zu drängen und dem Westen die „Werkzeuge» für einen möglichen Konflikt zu demonstrieren.

(denne krigen er ingen krig hvor arabere står mot Israel, men en krig fra den radikale avvisningsfronten….
Avvisningsfronten ønsker opptrapping av tre grunner: for å avlede det innenrikspolitiske trykket på Hamas for å anerkjenne Israel, for å avspore den libanesiske demokratiseringsprosessen, og for å trenge den akkumulerende konflikten om det iranske atomprogrammet i bakgrunnen, og demonstrere for Vesten «verktøyene» man rår over i en mulig konflikt.)

Men Teheran og Damaskus har feilberegnet Israels besluttsomhet, sier Fischer. De har «overstretched». (jfr. dette med alle krokodilletårer i norske medier om hvor store tap Israel har lidd, og hvor sterkt Hizbollah står (Falkenberg Mikkelsens intervju med en enstavelses Hizbollah-parlamentariker. Pinlig.)

Die moderaten arabischen Regierungen haben von Anfang an durchschaut, dass es um nichts weniger geht als um einen engeren Hegemonialanspruch (Syrien mit Libanon/Palästina) sowie einen weiteren, regionalen (Iran).

Diese Ansprüche werden auf dem Schlachtfeld des Libanon „stellvertretend» ausgefochten. Israel wird angegriffen und damit instrumentalisiert, die palästinensischen und libanesischen Opfer als Legitimation missbraucht, aber die strategischen Absichten der Akteure im Hintergrund gehen weit darüber hinaus.

De moderate arabiske regimene har fra første stund gjennomskuet at det ikke handler om noe mindre enn en begrenset hegemoniambisjon (Syria i Libanon) såvel om en større regional (Iran).

Ambisjonene utspiller seg via stedfortredere på Libanons slagmark. Israel blir angrepet og dermed instrumentalisert, ((dvs. gjort til redskap, middel) de palestinske og libanesiske ofrene blir misbrukt som legitimasjon, men de strategiske motivene til aktørene i bakgrunnen går mye lenger.)

Det var rakettangrepene på Haifa som var det store feilgrepet. Det var å gå over en viktig grense. Noe helt annet var tidlligere beskytninger over grensen- Nå gikk man til angrep på Israels tredje største by, og man har holdt på. Det var å utfordre Israels overlevelse. De som sendte rakettene sa: Vi kan treffe dere overalt, og dere er forsvarsløse. Hvis Israel hadde godtatt det, hadde det vært en kapitulasjon. Hva skulle de si neste gang, når rakettene når enda lenger? For ikke å snakke om når eller hvis Iran får atomvåpen!

Irans motiver er nå avslørt for hele verden, skriver Fischer. Det er viktig at mulighetene som byr seg ikke blir forspilt.

Det er viktig at Israel gjør tingene riktig, og ikke går til en stor bakkeinvasjon. Dagens utvikling tyder på at Israel følger rådet.

Denne gang må Hizbollah avvæpnes, sier Fischer. Det er viktig å ha de moderate arabiske regimene med på lasset. Kvartetten(FN, Russland, EU og USA) må sørge for garantier for en løsning, og denne gang må Israel veves inn i en sikkerhetsordning. Her synes jeg Fischer nesten er inne på det politikere som Spanias Jose Maria Aznar har hevdet: at Israel hører hjemme i NATO.

Det er flukt over Fischers tanker. Han sier selv: Think Big!

Israel har to ganger fulgt devisen «land for fred» og trukket seg tilbake, men det er nå blitt vridd til «land for krig». Derfor må Israel i neste omgang få garantier som gjør at det kan trekke seg tilbake fra Vestbredden.

Israels Sicherheit macht in Zukunft eine dauerhafte innere Neuordnung des Libanons und eine wirksame Garantie seiner Unabhängigkeit unverzichtbar.

Hvordan kan det oppnås? Hvilke kort sitter man med? Syria er et nøkkelland. Hvis Syria ble overtalt til å oppgi sine hegemonidrømmer, ville Iran bli stående isolert. Israel sitter selv med nøkkelen: Golan.

Palestinerne kan komme til å bli mer realistiske etter denne ildprøven. De føler allerede at de er ved å bli glemt.

For Israel er mye allerede annerledes: diskusjonen går mye videre enn bosettingenes fremtid. Nå står det om nasjonens. Derfor må Israel gripe sjansen og tilby en omfattende fredsløsning til alle som ønsker det.

Israel wäre gut beraten, auch die politischen Möglichkeiten dieses Krieges zu nutzen und aus einer Position der Stärke heraus initiativ zu werden: mit einem umfassenden Friedensangebot an all diejenigen, die zur Anerkennung Israels nicht nur in Worten, sondern vor allem in Taten bereit sind und auf dauerhaften Gewaltverzicht setzen.

Israel er i en styrkeposisjon, og kan høste mange fordeler hvis de håndterer situasjonen riktig. Men da må de gripe sjansen, sier Fischer. De moderate arabiske regimene kan være villige til å slutte fred.

Det er flukt over Fischers tanker. De er den typen kreativt incitament som norske kommentatorer og eksperter hadde hatt godt av å studere.

Ein Krieg gegen die Existenz Israels
Aber vielleicht besteht gerade deshalb die Chance, endlich einen umfassenden Frieden im Nahen Osten zu erreichen.
Von Joschka Fischer