Kommentar

Dagbladet fant det for godt å bringe nok en mini-leder om Graff-tegningen igår. Den er tam og gjentar seg selv. Med en tilføyelse:

Ordskiftet i etterkant av publiseringen viser at det har noe for seg å diskutere den historiske parallellen Graff risser opp med sin karikatur. Det er en diskusjon det skal være plass til i våre spalter.

Lederkommentaren/e tyder snarere på at Dagbladet ikke vet hvilket ben det skal stå på. Det ligger en rådvillhet under som man avfeier med noen «kjekke» alminneligheter.

Ordskiftet har vist det motsatte: At det ikke har noe for seg å sammenligne Olmert og Israel med nazistene. At det er en perfid parallell som ikke opplyser, men konstituerer en ny urett. I Karl Emil Hagelunds dager ville neppe noe slikt kommet på trykk. Dagbladet og Graff er i samme selskap som Ahmadinejad og de antisemttiske tegningene Midtøsten er full av. Derav ubehaget i lederen.