Kommentar

Haakon Børdes intervju med Hanne Eggen Røislien i dagens «Verden på lørdag» kan trygt kalles dannet antisemittisme. Det er ingen annen minoritet enn jødene man kan snakke slik om i dagens Norge uten å bli stemplet som rasist.

Eggen Røislien har skrevet en bok om de jødiske settlerne. Hun åpner med å si at hun fikk bakoversveis av å møte mennesker på sin egen alder som hun ikke hadde noen referansepunkter til felles med. Vant som hun var til å gå ut fra at alle mennesker er like mye verd. Men her sto noen øverst og noen nederst. Palestinerne befinner seg helt på bunnen, sa hun.

Jeg ante hvor det bar hen, men tenkte: De kommer sikkert til å nøye seg med antydninger. Men ikke Børde:

-Mener du at de er Übermensch og de andre Untermensch?

Ja, akkurat slik var det, bekreftet Eggen Røislien, glad for at noen turde si de forløsende ord. Hun tok et lite forbehold: Ikke alle israelere er slik. Men settlerne ser på seg selv som herrefolket.

Å bruke nazi-terminologi om jøder, og til og med påstå at de har overtatt nazistenes herrefolk-mentalitet, er så perfide påstander at man tidligere bare hørte dem i høyreekstreme miljøer. Nå er de blitt felles referansepunkt mellom en veteran-reporter i NRK og en ny kvinnelig forsker.

Det er fristende å parafrasere Eggen Røislien, å snu spørsmålet den andre veien: Hun var vant til å ha som utgangspunkt at alle mennesker er like mye verd. Uttalelsen faller med den største selvfølgelighet.

Dette er det motsatte av refleksjon og selvkritikk. Det er fordommer forkledt som forskning.

Siden Eggen Røisliens bok bare føyer seg inn i rekken av lignende uttalelser, må man spørre: Blir man silt på forhånd før man får lov til å forske på Midtøsten, slik at det er sikret at vedkommende har riktig innstilling?

Alle som studerer Midtøsten og Israel seriøst vil nettopp unngå å felle sikre moralske dommer, i svart/hvitt: Her er så mye skyld og overgrep å fordele at det rekker rundt til alle parter. Å male jøder med brunfargen er å diskvalifisere seg selv fra enhver diskurs.

Men ikke i Norge, der slikt prat nå er dannet tale.

Utviklingsminister Erik Solheim fulgte opp med et voldsomt angrep på Israel torsdag. Der han slo an noen av de samme tonene: Det finnes ikke noe annet land i verden der de er veier som er forbeholdt en folkegruppe. Og her brukte han ordet jøde, ikke israeler.

Disse jødene. De er noe for seg selv.

Om Hamas derimot, hadde Solheim, en norsk statsråd, dette å si: De minner om norsk Indremisjon. Strenge, pietetsfulle. Med et kvinnesyn som står fjernt fra SVs.

Han har sammenligningen fra førsteamanuensis Bjørn Olav Utvik som har sammenlignet Hamas med predikanten og avismannen Lars Oftedals virke.

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også