Kommentar

En tyrkisk familie har anlagt sak mot Ikast kommune i Danmark med krav om at barna blir undervist på tyrkisk. Familien påberoper seg en EU-lov som gir EU-borgere rett til undervisning på morsmålet. Myndighetene viser til at barna er danske statsborgere, ikke tyrkiske.

Hvis kommunen taper rettssaken, vil den få store konsekvenser. Da vil ikke bare nær 11.000 tyrkiske barn ha rett på morsmålsundervisning, men også alle andre innvandrerbarn. Regjeringen fjernet kommunenes pålagte plikt til å gi morsmålsundervisning i 2002. Mange kommuner har følgelig avskaffet tilbudet.

-Vi håber, at sagen bliver løftestang for, at man kan indse den sunde fornuft i, at ikke bare tyrkiske børn, men også kurdiske, pakistanske og andre tosprogede børn får deres ret til modersmålsundervisning. For når vi har anerkendt, at modersmålsundervisning er god for nogle tosprogede børn, så må den jo også være det for alle de andre, tilføjer han. Dermed henviser han til, at EU har sikret modersmålsundervisningen for børn fra alle EU-landene, Grønland, Island, Norge, Lichtenstein og Færøerne.

Det sier lederen af Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, Niels-Erik Hansen, som har været initiativtager til at reise retssagen.

Tyrkere kræver undervisning på modersmål