Kommentar

En uavhengig faginstans i Kongressen, Congressional Research Service som nyter respekt for sin saklighet, har kommet frem til at president George Bush er på meget tynn is når han påberoper seg rett til å avlytte amerikanere uten godkjenning.

While the Congressional report reached no bottom-line conclusions on whether the program is legal or not, it concluded that the legal rationale appears somewhat dubious. The legal rationale «does not seem to be as well-grounded» as the Bush administration’s lawyers have suggested, and Congress did not appear to have intended to authorize warrantless wiretaps when it gave President Bush the authority to wage war against Al Qaeda in the days after the Sept. 11 attacks, the report concluded.

Denne tolkningen bestrides av Det hvite hus og administrasjonen. Justisminister Alberto Gonzales rykket ut og forsvarte presidentens rett.

Congressional Research Service hører inn under Library of Congress. Den nyter stor respekt for sin faglige dyktighet og politiske uavhengighet.

En som lot seg påvirke var den tidligere leder av 911-kommisjonen, republikaneren Thomas H. Kean. Han sa i et intervju at han tvilte på om Bush hadde loven på sin side.

Report Questions Legal Basis for Bush’s Spying Program