Bildet: Det er særlig demokratene som har vært forkjempere for registrering for å stemme, og som har fremstilt forsøk på kontroll som forsøk på diskriminering. Men med 18 millioner utlendinger har problemet med stemmegivning blitt et stort politisk spørsmål. Hillary ved et stemmeregistreringsmøte på Johnson C. Smith-universitet i Charlotte, Nord-Carolina, 8. september 2016. Foto: Brian Snyder/Reuters/Scanpix

Trump ble ledd av scenen da han sa at det var «millioner» uten statsborgerskap som hadde stemt ved siste valg. Nå har en forskningsgruppe funnet ut at anslagsvis 5,7 millioner utlendinger kan ha stemt ved valget i 2008, da Obama ble valgt.

Det er et så høyt tall at det gjør spørsmålet om obligatorisk ID-dokumentasjon presserende. Demokratene

 A research group in New Jersey has taken a fresh look at postelection polling data and concluded that the number of noncitizens voting illegally in U.S. elections is likely far greater than previous estimates.

As many as 5.7 million noncitizens may have voted in the 2008 election, which put Barack Obama in the White House.

The research organization Just Facts, a widely cited, independent think tank led by self-described conservatives and libertarians, revealed its number-crunching in a report on national immigration.

Just Facts President James D. Agresti and his team looked at data from an extensive Harvard/YouGov study that every two years questions a sample size of tens of thousands of voters. Some acknowledge they are noncitizens and are thus ineligible to vote.

Andre har kommet til andre resultat: At det ikke foregikk ulovlig stemmegivning i noe vesentlig omfang. Bl.a. en Harvard-studie viser det. Men Agresti er kommet til et helt annet resultat. Man kan få en mistanke om at det demokratiske partiet ikke synes det gjør noe om utlendinger stemmer. Det er de som får stemmene.

Det er grovt sett to leire:

In one camp, there are groundbreaking studies by professors at Old Dominion University in Virginia who attempted to compile scientifically derived illegal voting numbers using the Harvard data, called the Cooperative Congressional Election Study.

On the other side are the professors who conducted the study and contended that “zero” noncitizens of about 18 million adults in the U.S. voted. The liberal mainstream media adopted this position and proclaimed the Old Dominion work was “debunked.”

Som mye annet i dagens USA er spørsmålet om stemmegivning sterkt politisert.

Agresti har kommet frem til mye høyere tall enn Old Dominion University. Skulle disse vise seg gangbare snakker vi om et antall så høyt at det kan forandre utfallet av valget.

The ODU professors, who stand by their work in the face of attacks from the left, concluded that in 2008 as few as 38,000 and as many as 2.8 million noncitizens voted.

Mr. Agresti’s analysis of the same polling data settled on much higher numbers. He estimated that as many as 7.9 million noncitizens were illegally registered that year and 594,000 to 5.7 million voted.

These numbers are more in line with the unverified estimates given by President Trump, who said the number of ballots cast by noncitizens was the reason he lost the popular vote to Hillary Clinton

Trump satte sist uke ned en kommisjon som skal utrede problemet. Den ledes av visepresident Mike Pence.

Skulle Just Facts beregninger stemme vil Trump kunne ha sine ord i behold: Det var utlendinger som gjorde at Hillary fikk flest stemmer.

For 2012, Just Facts said, 3.2 million to 5.6 million noncitizens were registered to vote and 1.2 million to 3.6 million of them voted.

Det er mange NGO’er som er opptatt av at valgene går rett og riktig for seg. Blant de 18 millioner ikke-amerikanere er det mange som har fått papirer som kan brukes ved stemmegivning. Er det først kommet inn i systemet er det vanskelig å luke dem ut.

He  (Agresti) cites government audits that show large numbers of noncitizens use false IDs and Social Security numbers in order to function in the U.S., which could include voting. (….)

The Public Interest Legal Foundation, which fights voter fraud, released one of its most comprehensive reports last month.

Its investigation found that Virginia removed more than 5,500 noncitizens from voter lists, including 1,852 people who had cast more than 7,000 ballots. The people volunteered their status, most likely when acquiring driver’s licenses. The Public Interest Legal Foundation said there are likely many more illegal voters on Virginia’s rolls who have never admitted to being noncitizens

Kommisjonen Pence leder skal også se på manntallene, hvor mange som står der selv om de er døde, og mennesker som er registrert stemmeberettiget flere steder.

 

http://www.washingtontimes.com/news/2017/jun/19/noncitizen-illegal-vote-number-higher-than-estimat/