Kommentar

Hege Storhaug gir ikke opp. I en kronikk i VG tok hun for seg medisinerstudent og leder av Pakistansk Studentsamfunn, Muhammed Usman Rana, som nekter plent å forholde seg til tallmaterialet om inngifte blant pakistanere. Til tross for at han utdanner seg til lege.

Man kan få inntrykk av at det er fordi Storhaug er jente og/eller representerer Human Rights Service. Uansett er det de døves dialog.

Jeg skal ærlig innrømme at jeg oppfatter Ranas manglende vilje til kritisk og åpen tenkning som skremmende, og at hans dogmatikk minner meg ubehagelig om den offentlige og private mentale tilstanden i den muslimske verden, en mentalitet som fungerer både fysisk og psykisk utviklingshemmende for samfunnene der.
..
Det er å håpe at vårt politiske lederskap vekker til livet Christian Vs lov av 1687 om forbud mot ekteskap mellom nære slektninger, et forbud vi hadde da dette ble praktisert i betydelig grad, og som nå igjen er blitt et omfattende problem, på enda flere nivå enn den gang. Det er det mest human, både for dagens unge og fremtidens barn.

Inngifte og Elines tragedie