Nytt

Døgnet strekker ikke til mot alt som skjer. Jeg leste ikveld høyt fra Ringenes herre. Tolkien/Høverstad bruker uttrykket «tidehverv», et ord som fullstendig har forsvunnet fra det norske språk. Mon tro om det ikke passer på vår tid? Det skjer mange ting som er helt banebrytende. Terroren er ikke one of those things. Den har en rekke implikasjoner, for våre samfunn og våre relasjoner til andre. Vi prøver i all beskjedenhet å belyse noen av dem. I dette er utenlandsk presse langt overlegen den norske. Det er bare å forsyne seg. Det synes som om systemet med utenlandskorrrespondenter ikke på noen måter greier å dekke det brede spekteret av saker. Man kunne like gjerne hatt folk som satt hjemme i stua og systematiserte informasjon fra utenlandske kilder. Bedre og billigere. Forutsetningen er selvfølgelig at man våger å tenke/ta inn over seg.

«I denne trivelige avkrok av verden fylte de da livet med orden og de ga mindre og mindre akt på verden utenfor, hvor mørke vesener rørte på seg, helt til de begynte å tro at fred og overflod var regelen i Midgard, og alle forstandige folks rett. De glemte eller overså det lille de en gang hadde visst om Vergene, og om deres slit som gjorde Hobsyssels lange fred mulig. I virkeligheten levde de beskyttet, men visste ikke lenger om det.»