Nytt

Anbefaler lesning av Robert S. Leikens artikkel i Foreign Affairs, ispedd noen egne betraktninger. Ord betyr noe. Uttrykket «adversarial integration», er megetsigende. En nordmann i Sharm el-Sheikh sier i dagens VG at han ikke hadde følt seg vel ved å bo på et amerikansk-eid hotell (Mariott). Can’t blame him. Det er resultatet av drypp-drypp argumtentasjon, som konstruerer en rasjonell tankegang bak terroren. Hvis bare…. Vanlige mennesker har vansker for å skjønne at noen kan tenke helt annerledes. At noen kan elske døden høyere enn livet.