Kort

Notisene drypper inn av og til: Tre mindreårige afghanske asylsøkere på Svinesund er blitt «tatt hånd om» av Politiets utlendingsenhet. NRK Østfold

Les også

Les også