Kommentar

Hvilken betydning har EUs grunnlov? Den høyt respekterte spaltisten Martin Wolf mener den i sin nåværende form vil omgjøre den rike del av Europa til Vest-Tyskland, med høy arbeidsløshet. Den østlige delen vil ligne med på det tidligere DDR, med store delen av befolkningen på sosialen.

Det gis bare en sjanse. Hvis denne grunnloven blir vedtatt er løpet kjørt, sier Wolf som bruker sterke ord. Noe han ikke har for vane.

Yet making a mess of the interaction of labour markets with welfare states in an integrating continent will have a devastating impact on Europe’s economic, social and political future. The time to get this right is now. There is no tomorrow.

Dette dreier seg om noe så usexy som lønninger, velferd og innvandring. Men det er standardene og reglene for disse som avgjør hva slags samfunn vi får. Wolf mener EU legger seg på den verst tenkelige løsningen. Det er samme modell Norge følger.

Martin Wolf: EU needs labour and welfare reform

PS: jeg vil gjerne få komme tilbake og utdydpe dette, men er opptatt på formiddage.