Martin Wolf og Paul Krugman er enig: rystelsene i finansmarkedet skyldes ikke mangel på likviditet. Det skyldes manglende solvens, dvs. råtne lån i et omfang som påvirker verdisettingen. Rystelsene vil m.a.o fortsette. Fem sentralbanker ble denne uken enig om å overrisle markedet med likviditet. Federal Reserve stilte 40 milliarder dollar til disposisjon. Men hvis det […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.