Kommentar

Noen skrev: hvorfor siterer du ikke Nicholas Kristof? Good point. Kristof er like original som Friedman. Han er mer sosialt engasjert, og mer kritisk til sider ved kapitalismen. Suits me fine.

Påskeaften er han i hjertet av kristenheten, ikke Roma, men Zimbabwe. For kristenhetens senter er ikke lenger Vesten, men Afrika. Vi snakker om et historisk «shift», som får altfor lite oppmerksomhet.

On Easter, more Anglicans will attend church in Kenya, Nigeria, South Africa, Tanzania and Uganda – each – than Anglicans and Episcopalians together will attend services in Britain, Canada and the U.S. combined.

More Roman Catholics will celebrate Easter Mass in the Philippines than in any European country. The largest church in the world is in South Korea. And more Christians will probably attend Easter services in China than in all of Europe together.

In short, for the first time since it began two millenniums ago, Christianity is no longer «Western» in any very meaningful sense.

Kristendommen som sprer seg i Afrika er evangelisk og pinsevenner. De er sosialt langt mer konservative enn i Vesten. Det som er cutting edge for kirken i Vesten, spørsmål om homofiles like rettigheter, er bannlyst i Afrika.

Det er konkurranse mellom kristendommen og islam, og det har brutt ut åpen konflikt i Elfenbenskysten, Nigeria og Sudan.

Men det virkelig originale ved Kristofs artikkel er det han skriver om Kina: at Marx har vært som Døperen Johannes for en omvendelse av Kina til kristendommen! At Kina venter på sin Konstantin!

David Lyle Jeffrey of Baylor University sees some parallels between China today and the early Roman empire. He wonders aloud whether a Chinese Constantine will come along and convert to Christianity.

Chairman Mao largely destroyed traditional Chinese religions, yet Communism has died as a replacement faith and left a vacuum. «Among those disappointed true-believer Marxists, it may well be that Marxism has served as a kind of John the Baptist to the rapid emergence of Christianity among Chinese intellectuals,» Professor Jeffrey said. Indeed, it seems possible to me that in a few decades, China could be a largely Christian nation.

Hvorfor er oppslutningen om kristendommen så lunken i store deler av Vesten? spør Kristof, og mener det er fordi troen ikke møter motstand. Troen er sterk der hvor den makes a difference: der hvor levevilkårene er så harde at menneskene trenger troen. Han har et poeng, men dette er et stort og komplisert tema.

Where Faith Thrives

Thrown in for good measure: hvordan vil vi reagere når afrikanere kommer med holdninger vi anser for passé, ja reaksjonære. Da slår lett vår inngrodde følelse av overlegenhet inn, at vi har kommet «lenger» på utviklingsstigen. Mitt tips: at denne holdningen vil vise seg å sitte dypt hos de mest «opplyste» borgerne.