Document.no’s besøksstatistikk viser samme tall for desember som for november: drøye 73.000, hvilket må sies å være svært bra, julen og alt den medfører tatt i betraktning.

Vi føler vi har et mandat fra leserne til å yte en lesverdig tjeneste og vil beflitte oss på det. Fra ytterkanten av mediebildet. Outsiderens posisjon er å foretrekke.

Noe har slått oss under arbeidet: viktigheten av å bevare en intellektuell åpenhet. Det går an å lære noe selv av personer man er uenig i. Susan Sontag er et slikt tilfelle. Vi vil også interessere oss for hva Tariq Ramadan måtte si, f.eks. Men det går ikke an å glemme historie og sammenheng. Islam er ingen nykommer i Europa, men erobret Spania, og under det ottomanske riket store deler av det sørøstlige Europa. Å late som om denne historien ikke spiller inn, er illusorisk. Akkurat som motsetningene mellom shia og sunni utspilte seg allerede i det 16. århundre, da Iran fikk sin shah. Dette er fascinerende historier, og har plutselig fått en ny aktualitet. Hvem ville trodd det for bare kort tid siden. Dette handler om noe annet enn at Vesten plutselig fikk behov for en ny fiende da den kalde krigen var over.

Norge er ultima Thule, den ytterste utpost i Europa. Vi trenger all den input vi kan få. Samtiden-Åmås er inne på noe når han peker på at vi samler oljemilliardene på bok for å sikre alderdommen, i stedet for å bruke dem på forskning og teknologisk utvikling.

Et forsiktig ønske om datahjelp ga overraskende positiv respons. Er det noen der ute som kunne tenke seg å scanne utenlandske aviser for stoff? Ikke bare ved klipp og lim, men helst med gjennomtygd bearbeidelse… ? Welcome!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂