VG slår kategorisk fast i dag at John Kerry kan ha begått sin «største brøler» da han trakk inn Mary Cheney, visepresident Dick Cheneys lesbiske datter, i siste valgduell mot president Bush. Kerry svarte på spørsmål om han mente homofil legning/livsstil var noe man valgte, og innledet svaret med «we are all Gods children», og fortsatte med å nevne Mary Cheney:

– Jeg tror hvis du snakker med Dick Cheneys datter, som er lesbisk, så vil hun fortelle deg at hun er den hun er, at hun ble født slik. Hvis du snakker med hvem som helst, vil de svare at dette ikke er et valg.

Det virker som han skjønner hva han snakket om. Han viste en innlevelse som veldig mange mennesker ikke har, som forholder seg til homofili som et politisk spørsmål eller trosspørsmål – som Bush gjør. Kerry svarte med innlevelse, Bush svarte unnvikende og avvisende.

Cheneys datter har vært nevnt som et eksempel i «homodebatten» også ved andre anledninger i denne valgkampen. Det blir nærliggende å gjøre det, fordi «alle» vet om henne, og at hun lever sammen med en kvinne. I forrige valgkamp, og tiden etter valget, forsvant Mary Cheney fra offentligheten. Hun har vært engasjert i kampen mot diskriminering av homofile, men hun valgte «frivillig» eller under press å trå tilbake i skyggen.

Den senere tid har pappa Cheney tatt bladet fra munnen og viser seg som en skikkelig pappa, som sier han er stolt av begge sine døtre og vil at begge skal ha gode liv. Han er personlig uenig med Bushs syn på at grunnloven skal forby homofile ekteskap (og dermed hindre at delstatene velger selv), men politisk er han fortsatt lojal. Dette dilemmaet gjør Bush mer sårbar – det er rett og slett sånn at Bush ikke kan «bruke» Mary Cheney som eksempel til understøttelse av sitt syn. Hun har jo nettopp valgt å leve sitt liv som hun ønsker, og Bushs syn på denne saken framstår som ekstremt «uamerikansk» – at noen mennesker skal bli fratatt mulighet til egne valg (som å gifte seg).

At republikanerne blir stilt i forlegenhet av at Mary Cheney nevnes, er innlysende, og de har selv havnet i den situasjonen fordi de går så drastisk til verks som å endre grunnloven. Bush trodde kanskje dette var noe å vinne velgere på, men det er virker ikke lenger som noen god sak. Når Bush svarer på det samme spørsmålet som Kerry «I don’t know», forteller han veldig mange mennesker at dette har han ingen peiling på, og han bryr seg ikke. Han har kanskje aldri snakket med en homofil person om temaet. Han er antagelig ikke interessert, og svarer på en politisk korrekt måte.

Mor til Mary, Lynne Cheney, skal ha kalt det et «skittent politisk triks» av Kerry å nevne Mary i debatten, og mener at Kerry gikk over grensen til privatlivets fred. At visepresidentens datter, som i høyeste grad tilhører den amerikanske offentligheten nevnes i de positive vendingene som Kerry gjorde, kan knapt oppfattes på den måten Lynne Cheney påstår, og som VG villig vekk refererer. Når presidentkandidatene opptrer, omgir de seg ofte med sin familie, sine koner og barn. De forteller om sin heterofile livsstil/legning. Det er fordomsfullt å mene at homofile ikke skal ha noen plass i offentligheten som homofile, men at legning for homofile skal være en «privatsak». Heterorfile forteller hele tiden om sin legning. Lynne Cheney forteller om det når hun opptrer i offentligheten som Dick Cheneys kone.

Mary Cheney har også begynt å vise igjen hvem hun er, blant annet ved å opptre offentlig sammen med sin kjæreste. Hun snakker ikke om det, men det å opptre offentlig med sin partner behøver ingen ytterligere ord. Det er et problem for republikanerne som støtter Bushs syn, og Marys frimodighet og mot til å trosse det konservative sosiale konformitetspresset, svarer mer til det amerikanske idealet. Amerikanerne oppfatter det, selv om VG skriver at «mange amerikanere er enige» med Lynne Cheney. Det er mange som mener at homofile bør tie om sin legning og heller ikke bli «hengt ut» av andre.

Morens utfall som VG skriver om, gir inntrykk av en mor som virker skamfull over sin datter, og det virker ikke veldig sympatisk.
Det virker nesten som ekteparet Cheney er ganske uenige, like mye som Kerry og Bush. Det er klart at visepresidenten mener det samme som Kerry, og han respekterer sin datter. VG skriver:

Mary Cheney ble også nevnt da John Edwards utfordret Dick Cheney i visepresidentdebatten i forrige uke, men da bare takket Cheney Edwards for «de flotte ordene om min familie og vår datter».

Rasende etter Kerrys homotabbe (VG)