Kommentar

Det passser kanskje dårlig med verdensbildet til enkelte etter Irak-krigen, men faktum er at det nok en gang er USA som går i spissen for å redde truede muslimer. Denne gang i Darfur i Sudan.

USA legger frem en ny resolusjonstekst for Sikkerhetsrådet som foreslår sanksjoner mot Sudans oljeproduksjon, hvis ikke myrderiene og fordrivelsen av de innfødte i Darfur stanser, melder AFP.

Sudan produserer 250.000 fat olje om dagen, og en oljeboikott vil være et knusende slag mot statens inntekter.

USA har dempet språkbruken i det første utkastet som ble lagt frem sist uke. Nå heter det bare at S-rådet vil vurdere sanksjoner.

Kina, Russland, Algerie, Pakistan motarbeider resolusjonen, ifølge Reuters. Kina truet sist uke med å nedlegge veto. Kina og Pakistan kjøper olje av Sudan. De samme landene motsatte seg også at det rettet en henvendelse til Kofi Annan om å nedsette en kommisjon for å granske om det som skjer kvalifiserer til folkemord.

Det er den gamle verdens realpolitik, som ikke ser på menneskeliv, men kun ivaretar interesser, og Darfur-befolkningen hører ikke til disse til tross for at FN så sent som igår sa det dør 10.000 mennesker i måneden.

Den gamle realpolitikken bygger på staters ukrenkelige suverenitet. Interne problemer er interne. Den nye humanitære tankegangen, som har vokst frem i en global verden, sier at ingenting er bare staters egen business lenger. Like lite som foreldre kan mishandle sine barn, kan regjeringer gjøre det.

USA gikk også i bresjen for å redde muslimene i Bosnia og Kosovo. Det var under Clinton. Nå viser en republikansk administrasjon at også den er i stand til å gripe inn humanitært. Colin Powell har vært engasjert i fredsforhandlingene mellom Khartoum og SPLA-geriljaen i sør.