Kommentar

USA brukte igår G-ordet om det som foregår i Darfur-provinsen i Sudan. Utenriksminister Colin L. Powell sa intervju med 1.800 flyktninger sammenholdt med det man ellers vet, ledet til konklusjonen: det som skjer er folkemord.

Det er første gang et medlemsland har henvendt seg til FN og påberopt Article 8 of the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide – sa Kofi Annans talsmann Fred Eckhardt. Paragraf 8 pålegger medlemslandene å treffe tiltak for å forhindre folkemord.

Det er av historisk interesse å notere at det er første gang et medlemsland bruker retten til å slå alarm etter paragraf 8 i Folkemordkonvensjonen. Det ble ikke gjort i tilfellet Rwanda, og heller ikke i Bosnia. Tvert om. USA gjorde alt for å unngå å bruke ordet, med tragikomisk resultat.

Det er interessant at det nok en gang er USA som går i bresjen for å redde muslimer, slik det også gjorde med muslimene i Bosnia og Kosovo.

USA har lagt fram en ny resolusjon for S-rådet, der Sudan får en ny 30 dagers frist, med trussel om økonomiske sanksjoner.

Men Pakistan, Algerie og Kina stiller seg skeptiske til sanksjoner.

Det er også innenrikspolitiske grunner til at Powell går ut: John Kerry har bedt administrasjonen ta skrittete ut og si det er folkemord. Kongressen har allerede vedtatt en resolusjon som sier det er det.

In toughly worded testimony before the Senate Foreign Relations Committee, Mr. Powell said he had concluded that genocide had occurred after studying the findings of experts who had interviewed victims of violence in western Sudan, where attacks have been carried out by government-backed militia known as the Janjaweed.

«When we reviewed the evidence compiled by our team,» Mr. Powell said, «we concluded – I concluded – that genocide has been committed in Darfur and that the government of Sudan and the Janjaweed bear responsibility, and that genocide may still be occurring.»

Richard C. Holbrooke, a former United Nations ambassador in the Clinton administration, said using the word was the correct thing to do. «Should he have done it earlier?» Mr. Holbrooke said in an interview. «Probably. But the important thing is to put maximum pressure on the government in Khartoum, and this is a significant step.»

Resolusjonen går ut på:

The proposed resolution says Sudan has failed to fully comply with a previous UN resolution which was passed in July. It gives the government a new 30-day deadline.

If Khartoum does still not comply, sanctions may be introduced «including with regard to the petroleum sector». Sudan currently produces about 320,000 barrels of oil per day.

The resolution also calls for:

the expansion of the number and mandate of the current 300 African Union troops in the country

international overflights in Darfur to monitor what is happening, and an end to Sudanese military flights there

UN Secretary General Kofi Annan to assess whether acts of genocide have been carried out and identify the perpetrators.

Mest lest

Les også