Kommentar

-Vi har mistet kontakt med 300.000 internt fordrevne flyktninger i Darfur, sa FNs visegeneralsekretær for humanitære saker, Jan Egeland, til BBC onsdag.

Egeland viste en offensiv, direkte stil. Han sa demonstrantene i Khartoum blir brukt politisk, og dessuten er få.

-Det står langt verre til i Darfur nå enn det gjorde ifjor. 2004 var et år da mange døde, i 2005 greide vi å redde tusener. Nå går det den gale veien igjen. Det er kaotiske forhold. Militsene regjererer og angriper hjelpearbeiderne. Vi har mistet kontakten med 300.000 mennesker, sa Egeland.

Han la ikke skjul på at han var pessimist, og at det nå haster med å få inn en internasjonal styrke.
Men Khartoum vil ikke ha utenomafrikansk personell på sitt territorium. EU truet torsdag kveld med å holde tilbake finansiell bistand. Leder av African Union sier en internasjonal styrke må respektere Sudans suverenitet. Det var signaler som minnet om den unnvikende holdningen AU har vist overfor Mugabes styre i Zimbabwe.

Mange i den muslimske verden trekker paralleller med Irak, og tror USA er ute etter Sudans olje. Irak er blitt et paradigme som man bruker i tide og utide. Det hadde vært interessant å høre hvordan konflikten dekkes i mediene i Midtøsten.