Kommentar

Rød Valgallianse har fått sin Hoaas-sak. Hans Olav Brendberg er lærer og har drevet stadig lenger inn i det grumsete antisemittiske farvannet. RV-leder Torstein Dahle har bedt han vurdere å melde seg ut. Brendberg nekter og vil heller ha debatt.

Ifølge Klassekampen, som har en stor artikkel om striden, er det flere innen RV som har reagert på Dahles fremgangsmåte og det virker nærmest som at de har sympati for Brendberg. Det kan bli ubehagelig for partiet. RVs identitet er sterkt knytt til en antifascistisk tradisjon, at man kan sondre mellom antisemittisme og antisionisme.

Men enhver med øyne i hodet har kunnet registrere at RV ideologisk har råtnet på rot. Giften kommer både utenfra og innenfra.

Historisk gjelder det den stalinistiske/maoistiske bakgrunnen, som gjorde at man forsvarte Pol Pot og fortsatt har en analyse som relativiserer folkemord. Herfra er kanskje ikke veien så lang til å revisjonismen? En annen innfallsvinkel er voldsromantikken, forherligelsen av frigjøringskamp. Først PLO, så Hamas.

En målestokk på forfall og ideologisk grums var sympatien for serberne under krigene på Balkan. En skulle tro den radikale venstresiden ville sympatisert med bosniakkene, men nei. De ariske, fascistiske serberne falt mer i smak, utrolig nok.

Problemet med AKP og RV er at de møter seg selv i døra når folk som Hartvig Sætra og Brendberg «tar den helt ut». Dahle fremstår som en blanding av latterlig og tafatt når han ikke våger å ta et oppgjør med Brendberg. Han sier læreren propaganderer Shamir som søker allianse med nynasister og høyreekstremister. Dahle sier han ikke vet om Brendberg deler disse meningene (hvorfor skulle han ellers spre dem?), men sier så:

Selv har han gjort seg til talsmann for å få utgitt en norsk utgave av det antijødiske dokumentet Sions vises protokoller – et falskt dokument som nazistene brukte i jødeforfølgelsene sine.

Hvis folk reagerer på at en slik mann ekskluderes, kan man lure på hva som er igjen av RV. Dahle vil nå ta debatten med Brendberg og gi ham god tid til å forklare seg. Han og partiet kan bare bli skitnet til.

Brendberg beskylder RV for ikke å våge å diskutere f.eks. den jødiske lobbyen, og sier det er som å skulle snakke om norsk fotball uten å nevne Rosenborg.

Det virker som om Dahle forstår hvilket selskap han har havnet i.

Vi mener det er viktig at Brendberg nå får en god anledning til å legge fram sin sak, uten noen forhåndsdømming, sier Dahle.

Han legger til at det kan bli aktuelt å reise eksklusjonssak, men at dette nå må diskuteres.

RV blir nå nødt for å ta et oppgjør med antisemittiske strømninger i eget miljø. Det kan bli interessant.

Brendbergs posisjon kan man bare ane seg til når han sier det er tabu å diskutere den jødiske lobbyen. Han plasserer seg ettertrykkelig på ekstremistfløyen når han henger ut Monitor og Searchlight som høyreekstreme!

Brendberg mener det eksisterer et tabu mot å diskutere nettopp det organiserte jødiske samfunnet i USA, og at det bør være mulig å ta en rasjonell diskusjon om dette

Brendberg forsvarer også en mann som har opptrådt som vitne i David Irvings sak mot Deborah Lipstadt.

Det er helt utrolig. RV og Fred Leuchter. Hva slags verden lever vi i?

Antisemitt eller ikke?