Kommentar

Radovan Karadzic roser Thorvald Stoltenbergs innsats som fredsmekler på Balkan og Stoltenberg tar det til seg. Det beviser at vi var nøytrale, sier Stoltenberg, før han gjentar akkurat de samme proserbiske standpunktene som tidligere. Rosen fra Karadzic kommer ikke uten grunn.

Det er på skriftlige spørsmål fra ABCNyheter at Karadzic uttaler seg i rosende ordelag om Stoltenberg.

«Thorvald Stoltenberg er en stor diplomat. Han var helt upartisk. Han hadde en forståelse for alle sider. De som ønsket fred skulle ha benyttet seg av hans kvaliteter for å få stanset krigen. Owen/ Stoltenberg-planen kunne ha stanset krigen i 1993, og inneholdt stort sett de samme forutsetningene som Dayton-avtalen etter to års ekstra krig», skriver den krigsforbrytertiltale fra cellen sin i Nederland.

Stoltenberg er svak for smiger, og dette at han kunne reddet flere titusen menneskeliv er en av hans kjepphester. Han legger skylden på amerikanerne og Izetbegovic for at det ikke ble noe av.

Når Stoltenberg får spørsmål om Karadzic var en konstruktiv forhandlingsmotpart, svarer han med å vise til Karadzics nerver, som gjorde ham ustabil. Det var altså ikke politikken han førte: etnisk rensing, beleiringen av Sarajevo, massemord og terror.

Detaljen er avslørende, for Stoltenberg og Akashi ønsket å ansvarliggjøre serberne, slik at de holdt seg til avtaler, det var ikke styrkeforholdet mellom partene de var opptatt av. Stoltenberg/Owen og Akashi godtok styrkeforholdet og den sterkestes rett. Det gjorde dem farlig nær til tilretteleggere for folkemordet.

Stoltenberg var nok i utgangspunktet proserbisk ut fra sin tid som norsk diplomat i Beograd under Tito. Men fordi han kom på kollisjonskurs med USA og store deler av internasjonal opinion, som tok bosniakenes parti, ble hans proserbiske sympatier også et selvforsvar.

Han fortsetter å late som om historien har gitt ham rett og at det var de andre (USA, CNN) som var forutinntatte og partiske.

Den tidligere toppdiplomaten minner også om at utgangspunktet for forhandlingene om fred i Bosnia, var vanskelige.

– Det var ikke et upartisk utgangspunkt. Man skulle være mot serberne, for bosniakkene og lukke øynene for det kroatene bedrev.

– Det var det generelle utganspunktet for folk som arbeidet med balkanspørsmål, og det hadde mye sammenheng med at CNN slo seg ned i Sarajevo og CNNs budskap var mer eller mindre at de var mot serberne, for bosniakkene og lukket øynene for kroatene…

Stoltenberg beveger seg farlig nær Karadzics argumentasjon når han tar opp amerikanske flylaster med våpen til Tuzla og amerikanernes trening av den kroatiske hæren. Beklager han at serberne ikke vant en total seier? Eller ønsker han at jihadistene skulle vært de eneste som kom bosniakene til unnsetning?

Stoltenberg bekrefter også at USA sto bak brudd på FNs våpenembargo, slik norske soldater rapporterer det i dokumenter som Utenriksdepartementet (UD) har overgitt til Karadžić sine forsvarere.

Han mener USA også sto bak militær opplæring av de bosnisk-muslimske styrkene i krigsårene.

– Det var jo ingen tvil om at amerikanerne støttet bosniakkene, blant annet ved å trene opp deres folk. De sa det var private selskaper som trente de militære, men det var altså nylig pensjonerte amerikanere. Det samme gjorde de for kroatene før kroatene gikk til sitt storangrep i 95.

At Stoltenberg kan fremføre det samme tøvet ufortrødent etter så mange år, sier mer om norske journalister og forskere enn det gjør om ham selv. Det er ingen som har satt seg ned og gjort en grundig studie av Stoltenbegs innsats, til tross for hans viktige rolle. Han får fremføre sine anekdoter som om ingenting hadde skjedd. Egentlig er dette en grotesk kommentar til at Karadzic står for retten. Vi har ikke lært noenting.


Hylles av Karadžić

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også