Kommentar

Det mener Weekendavisens journalist Jesper Vind Jensen. Han har sammenlignet Åsnes reportasjer fra Bagdad under krigen med versjonen som nå foreligger i bokform, i «Hundre og en dag», og funnet flere eksempler på at samme sitater er tillagt ulike kilder i artiklene og i boka og på at sitater er blitt endret. Åsne sier til Klassekampen at de fleste uoverensstemmelsene skyldes at det har vært forskjellige oversettere. Hun sier beskyldningene er så grove at hun vil be om en beklagelse fra Weekendavisen. I Klassekampen svarer hun med å hevde at Vind Jensen «er ute etter å ta meg» og beskylder Weekendavisen for å ha «slengt seg på denne bølgen» av kritikk som kom etter «Bokhandleren i Kabul».