Kommentar

Etter avsløringen av svertingen av Åsne Seierstad fra Tomm Kristiansen og andre i NRK, stilles det spørsmål ved hvorfor saken ble kjent nå – mens bokhandler-debatten ennå pågikk.
En Geir Johansen tar opp temaet til debatt i Journalisten. Som kjent var Åsne ikke villig til å gå videre med baksvaskelsen og kreve alle kort på bordet, som vel hadde vært naturlig å gjøre – hun har helt sikkert kjent til notatet. Det er nødvendig å spørre om dette først og fremst var en velregissert avsporing av debatten om bokhandleren i Kabul. At ingen er villig til å offentliggjøre innholdet som Tomm Kristiansen skrev – heller ikke BTs kulturredaktør, som skrev om saken nylig – virker spesielt. Johansen kommenterer: Da virker det nok befriende for Seierstad å kunne sitte i NRK-studio og si seg hevet over både det ene og det andre. Saken, som var skreddersydd for å skape sentimental sympati for Seierstad, kom på et påfallende riktig tidspunkt.
Alle parter er i alle fall enige om at innholdet i notatet ikke skal bli kjent for offentligheten. Det tyder på at alle parter ønsker at det forblir skjult. Så hva var egentlig kulturredatørens hensikt, og har Åsne selv vært med på å avgjøre at notatet ble kjent – og når?