Kategori: Tavle

Å behandle lesernes tanker som søppel

Også Aftenposten har den uvanen at de uten varsel fjerner hele kommentarfelter heller enn å moderere bort det innholdet de mener er uakseptabelt, nå sist i artikkelen om kampanjen Daily Express har igangsatt mot ytterligere EU-innvandring til Storbritannia. Igjen, enhver får vurdere om denne slettingen er et konstruktivt bidrag til den offentlige samtalen. Hvordan føles […]

Les mer»

Har Vassnes et krypto-nazistisk kunstsyn?

Kjetil Rolness tar et tilsynelatende grundig oppgjør med Bjørn Vassnes nye bok om kunst og kunstteori. Det virker som om Rolness vet hva han snakker om. Men avslutningen snur det hele. Når man har behov for å sammenligne Vassnes med nazistenes kunstsyn, vipper man over i noe helt annet. Da faller mistankens lys over alt […]

Les mer»

Hvem drukner Egeland?

Dagbladets John Olav Egeland vil ikke at ideer skal bekjempes med overvåking og kontroll. Men han har en beskrivelse av høyresiden som neppe bidrar til å dempe hverken konfliktnivået eller ideene han ikke liker. Undertittelen tyder på at Egeland selv er gått tom for ideer.  Det vi ikke snakker om Breivik-mordene har druknet i et […]

Les mer»

Et skoleeksperiment fra 30-tallet

Louis P. Bénézet gjorde et svært interessant eksperiment i matematikkundervisning på 30-tallet. Hva gikk det ut på? Utfra erfaringen hans (som lærer og rektor) trodde han at mange barn simpelthen ikke var modne for å lære matematikk når undervisningen i skolen startet.  Ideene hans handlet også om andre fag, men her konsentrerer vi på matematikken. For […]

Les mer»

– «Moren» er ikke slik den fremstilles

Professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo, Kjell Lars Berge, sier at «Moren» ikke er slik mediene fremstiller den.   Jeg håper folk ser forbi pressens beskrivelse av boka og leser den. Den er ganske annerledes enn det som har vært fremstilt av mange pressefolk. Boka er nemlig ikke for intimiserende. Det som har vært […]

Les mer»

Saudis gamble

Con Coughlin ser en sammenheng mellom Saudi-husets undertrykkelse av kvinnelige sjåfører på hjemmebane og den nye selvhevdelsen overfor USA. Saudi har funnet ut at de bare kan stole på seg selv. Ikke USA. Ever since Western powers sided with pro-democracy demonstrators in Egypt’s Tahrir Square and backed the removal of President Mubarak in 2011, there […]

Les mer»

Nye takter i britiske fenglser

Justisminister Chris Grayling sier at de innsatte må gjøre seg fortjent til privilegier. Grayling has said that under the new policy a lack of bad behaviour will not be enough to earn privileges. Instead inmates will have to work actively towards their rehabilitation and help other prisoners. All prisoners are to be banned from watching daytime […]

Les mer»

Svenske SCB like ille som SSB

Statistiska Centralbyråns befolkningsfremskrivelser likner skremmende på de vi har sett fra SSB de siste årene. In- och utvandrare 1960-2012 och prognos 2013-2060 De närmaste åren antas en kraftig ökning av invandringen. Främst beror detta på Migrationsverkets bedömning om en ökad asylinvandring. Även en fortsatt arbetskrafts- och anhöriginvandring antas bidra till en hög invandring under hela 2010-talet. […]

Les mer»

Tommy Robinson på BBC

Nytt intervju med Tommy Robinson idag hvor han holder fast ved sine meninger.   BBC dokumentaren «When Tommy met Mo: Leaving the EDL» – varighet 45 minutter    

Les mer»

«Allah» bare for muslimer i Malaysia

Ordet «Allah» betyr simpelthen «Gud» på arabisk, og er hva, for eksempel, kristne i Midt-Østen kaller ham. Helt fra 1631, for 400 år siden, har kristne i nåværende Malaysia også benyttet ordet «Allah» for «Gud». I 2009 fikk en romersk-katolsk avis eksplisitt lov av en domstol å benytte ordet «Allah» i sine artikler, men dette […]

Les mer»