Justisminister Emilie Enger Mehl bøyer seg for kravet om at private ikke skal tjene penger på offentlige oppgaver og vil innføre tak på hvor mye private kan ta ut på driften av mottak.

I 2015 var de mange private som hev seg på og åpnet mottak. Nå vil ikke regjeringen ha en gjentakelse. Men spørsmålet må være kvaliteten på driften og effektiviteten, ikke profitten.

Venstresiden synes å få vondt i maven av at private tjener penger på offentlige oppgaver, i stsedet for å se på hvor rasjonell driften er. Den prinsipielle motstanden mot privat profitt er politisk bestemt. Er det eierskapet i seg selv som er saken eller er det kvaliteten på tjenestene?

Staten har gått foran i bruk av eksterne konsulenter. Det brukes milliarder hvert år. Ofte er det mennesker som har jobbet i staten og tatt med seg kompetansen til konsulentselskaper. Er det mer renhårig og moralsk enn f.eks. private barnehaver?

Det synes å være noe profitt som er verre enn andre. Politikerne undervurderer folks kritiske sans og sunne fornuft.

Emilie Enger Mehl (Sp) sier til Nationen at det er viktig å unngå altfor høy prising og sørge for at selskapene ikke får betalt veldig mye mer enn de har i driftsutgifter ved mottakene.

Samtidig sier hun det er naturlig at de private aktørene skal tjene noe på å drive akuttmottak på oppdrag fra det offentlige.

– Uten dem ville det nok vært vanskelig å løse den enorme utfordringen vi står overfor. Dette er også selskaper som er ressurser i den jobben vi nå skal gjøre, sier hun.

Sp-statsråden sier flyktningkrisen vil koste staten milliarder, men hun vil ikke tallfeste hvor mye hun synes det er greit at private tjener på å drive mottak.

– Vi har en felles interesse av at ikke midler fra fellesskapet i for stor grad endre som privat profitt.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.