– Å styrke nasjonal sikkerhet og kontroll, og verne om grunnleggende nasjonale interesser og verdier er viktig for denne regjeringen, og vi vil i løpet av kort tid også legge frem vår totalberedskapsmelding som er et viktig tiltak for å styrke vår samlede beredskap og motstandskraft, avslutter justis- og beredskapsministeren.

Dette lyder som et ekko av propagandaminister Joseph Goebbels berømte tale i Sportspalast på slutten av krigen: -Wollen sie den totalen Krieg?

Og mengden svarte begeistret: Ja!