Kategori: Gjesteskribent

Trenger vi CO2-prester?

Av Arne Strand: To-regimentslæren. I en kronikk i Aftenposten 18. februar argumenterer biskop Olav Skjevesland for at kirken har en samfunnsmessig rolle å spille. I den forbindelse gjør han bruk av det som ofte kalles Martin Luthers to-regimentslære. Ifølge denne læren må det skilles mellom den religiøse og den sekulære sfære. Opphavet til denne tenkningen […]

Les mer»

Konvertitter: Den gjenfødte elsker regler

Av Ante Bergan: Kan man finne en overrepresentasjon av visse typer personlighetsforstyrrelser hos vesterlendinger som konverterer til islam? Tanken slo meg da jeg for en tid siden så et program om texanere som hadde blitt «gjenfunnet» som muslimer. Det var to personer, den ene en mann i 40 årene, den andre en, antakeligvis, yngre kvinne. […]

Les mer»

Gaarders fordreide historieoppfatning

Av Arne Strand: Jostein Gaarder dyppet i fjor sommer pennen i malurt og angrep Israel for å bedrive terror i Guds navn i Libanon med apartheid og etnisk rensning på agendaen. Er dette riktig eller var Gaarder blitt offer for de moderne nyhetsmediers simplistiske og sentimentale nyhetsdekning, en nyhetsdekning som preges av troen på at […]

Les mer»

Hildrum ante portas

Av Leif Rognan: Konsernsjef i A-pressen, Alf Hildrum, skal tiltre stillingen som adm direktør og sjefsredaktør i TV2. Hildrum har systematisk bygget opp A-pressen til et mediehus med betydelig markedsmessig og ikke minst økonomisk suksess. A-pressen er allerede den dominerende eieren i TV2. I Norge hevdes det at den som eier et pressemedium ikke skal […]

Les mer»

Ryszard Kapucinski

Verden har mistet to store, unike journalister – Oriana Fallaci og Ryszard Kapucinski. Kapucinski har en høy stjerne i Norge. Fallaci er foreløpig for sterk kost. Kollega Wiktor Osiatynski skriver om Kapucinski: He favoured simple descriptions – of a single event, a detail, a mood. He dissolved the boundary between reporting and literature, not by […]

Les mer»

Opinionsdannernes femtekolonne.

Av Leif Rognan: I de siste dagene har vi sett hvordan norsk presse signaliserer støtte til at Norge skal gjenoppta den økonomiske bistanden til palestinerne til tross for at Hamas fortsatt insisterer på ikke/aldri å akseptere Israels eksistens.

Les mer»

Den store utfordringen – hvordan håndtere negativ vekst?

Av Leif Rognan: Det er flere skjebnesvangre problemer mennesket står overfor. Spesielt fire forhold er av avgjørende betydning for vår fremtid – akselererende drivhuseffekt, en skjev demografisk utvikling som undergraver vår økonomiske bæreevne, tidsbegrenset tilgang til fossile energikilder og overbeskatning av de viktigste fiskeslagene i verdens hav. Media og politikere behandler og diskuterer stort sett […]

Les mer»

Europas befolkning ”imploderer”

Av Leif Rognan: Merete Mazzarella, professor i nordisk litteratur ved Helsingfors Universitet, skriver i en lengre artikkel i dagens Svenska Dagbladet om den sterke befolkningsimplosjonen som finner sted hos den etniske befolkningen i Europa.

Les mer»

Europas befolkning «imploderer»

Av Leif Rognan: Merete Mazzarella, professor i nordisk litteratur ved Helsingfors Universitet, skriver i en lengre artikkel i dagens Svenska Dagbladet om den sterke befolkningsimplosjonen som finner sted hos den etniske befolkningen i Europa.

Les mer»

Hizballahstan og venstre

Av Jan Hårstad Filosofisk og politisk er det ikke noe på denne jord som står så diamentralt imot islamsk fundamentalisme som en ateistisk marxist, altså en kommunist. Wali al-dam, Muslim Brotherhoods spesialstyrker i Egypt, førte ikke bare attentat- og likvideringskrig mot statsoverhoder, men også mot kommunistene. Dette skjedde også i Irak og Syria. Opprettelsen av […]

Les mer»