Gjesteskribent

Av de militære nyvinningene i 2010 var det en enkelt sak som utmerket seg. Dataviruset Stuxnet infilterte og skadet et iransk anlegg for anrikelse av uran. Dette er det første kjente tilfellet av at et datavirus har forårsaket fysiske skader på et industrianlegg.

Intet land eller gruppering har påtatt seg ansvaret for Stuxnet, men rekonstruksjon av viruset har påvist en hittil ukjent grad av sofistikering. Trolig er det kun USA eller Israel som både besitter den tekniske kunnskapen og den nødvendige motivasjonen for å kunne lage et slikt virus. Som eksempel kan nevnes at vanlige datavirus bruker kun utdaterte hull i windows, mens avanserte datavirus bruker et hittil uoppdaget hull i windows. Stuxnet, derimot, er utstyrt for å utnytte hele fire uoppdagede windows-hull. I tillegg overstyrer Stuxnet det industrielle styringssystemet Scada, levert av Siemens, og på infløkt måte påvirker dette slik at enkelte typer avanserte centrifuger blir kjørt på frekvenser utstyret ikke tåler, med havari som resultat. Vanlige PC-brukere kan puste lettet ut – Stuxnet viruset er bare interesert i industrianlegg.

Anslag gjordt av en tysk ekspert har flyttet datoen for Irans første kjernefysiske våpen fra 2012 til 2014. Ytterlige forsinkelser kan oppstå. Forsinkelsen er troligvis beregnet utifra leveringstiden på de avanserte centrifugene som urananrikelse krever.

Som militært våpen er datavirus forskjellig fra vanlige våpen på flere områder. Det går i utgangspunktet ingen liv tapt, svært viktig i dagens verden. Det er vanskelig å finne ut hvem som står bak angrepet, noe som senker terskelen for bruk betraktelig. Konseptet avskrekking blir satt litt på hodet, da det ikke lengre er nødvendig å ha kjernefysiske våpen eller å erklære krig for å forårsake ødeleggelse. For den vestlige verden er dette en ny area å spille på mot problematiske stater, da Vesten har et stort overtak i teknologisk industribase.

Som en følge av den svært lave terskelen for bruk ville det ikke komme som en overraskelse hvis det kommer opptil flere angrep av denne typen i løpet av 2011. Opplagte mål, i tillegg til Iran, vil være Pakistan og Nord-Korea.

Stuxnet føyer seg inn blandt følgende militære nyvinninger de siste årene

2010 – Stuxnet er det første dataviruset som fysisk skader et industrianlegg
2007 – bevæpnede og fjernstyrte roboter deltar i patruljer med bakkesoldater i Irak
2006 – ubemannet helikopter lander på hangarskip for første gang
2005 – lydkanon tatt i bruk mot somalske pirater
2002 – første luftkamp mellom ubemannet drone og jagerfly.
2001 – første bakkeangrep utført av ubemannet drone

linker:
http://en.wikipedia.org/wiki/Stuxnet
http://www.associatedcontent.com/article/6162050/israel_fears_iran_may_have_nuclear.html
http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=199475
http://www.janes.com/news/defence/idr/idr070813_1_n.shtml
http://www.firstcoastnews.com/news/usworld/news-article.aspx?storyid=46815
http://en.wikipedia.org/wiki/MQ-1_Predator