Kategori: Demografi

Svensker vil ha norsk statsborgerskap; det er de ikke alene om

Over 80.000 personer har søkt om norsk statsborgerskap siden en lovendring gjorde det mulig å søke dobbelt statsborgerskap i januar 2020, skriver NRK, som legger til at det er antall søkere med svensk statsborgerskap som har eksplodert. SSBs tall for 2020 viser imidlertid at de to største gruppene som får innvilget norsk statsborgerskap, er Somalia og Eritrea.

Les mer»

«– Verden er ikke klar til å ta imot 240 millioner nigerianere»

FNs visegeneralsekretær, Amina J. Muhammad, oppfordret i helgen sine vel 210 millioner landsmenn til å være stolte av landet sitt, fremfor å fordømme det. Talen må sees som en indirekte oppfordring til befolkningen om å slutte å drømme om Europa. Men ved neste århundreskifte kan landet ha 730 millioner innbyggere. 

Les mer»

Viruset stanser ikke folkevandringen, men forsinker den et øyeblikk

Nettoinnvandringen til Norge var på drøyt 11.000 personer i 2020, mot 25.000 i 2019. Den ikke-vestlige netto­inn­vandringen gikk ned fra ca. 14.000 i forfjor til litt over 4000 i fjor. Denne kraftige nedgangen henger sammen med korona­viruset og økt ledighet blant innvandrere, men kvartals­vise tall antyder at effekten blir midlertidig.

Les mer»

Klar melding fra UDI om hva som skal inn og hva som skal ut

Leder av Sarons Dal setter troen høyere enn Mammon. Det kommer ikke på tale å fjerne korset fra bygningene som er tenkt leid ut til 1.000 migranter. UDI står på sitt. Korset skal vekk. For UDI er det motsatt: De setter sin motstand mot korset høyere enn ønsket om å hjelpe migranter. Dvs. det kan […]

Les mer»

Et blått lys for Norge

Hva er grunnen til at det ikke er flere mennesker som åpent erkjenner at landet de har kjent og er glade i, er i ferd med å bli tatt fra dem? Man skulle tro at slike utsikter ville avstedkomme et brennende engasjement. Det kan se ut som om tre elementer er tilstede i en slags […]

Les mer»

Hvis alle faktorer slår til må vi bygge et nytt Stavanger neste år

Olga Stokke og Tron Strand har skrevet en artikkel om flyktningestrømmen til Norge. Regjeringen ønsker å gjøre noen grep for å dempe tilstrømningen. Artikkelen gjør rede for at tilstrømningen kan fortsette i samme styrke som i dag. Hvis alle faktorer slår til vil 120 000 asylsøkere komme til Norge i 2016. Olga Stokke og Tron […]

Les mer»

Utelukkende godt for ethvert lokalsamfunn

På Hedmarken har flere skoler markering av FN-dagen som tema denne uken. I år legges det vekt på flyktninger. Det gis gaver og det skrives hyggelige ord for hva man kan gjøre for flyktningene. Dette lovprises i dagens leder i Hamar Arbeiderblad. Skolenes engasjement skaper forståelse hvorfor vi alle kan bidra og gi i den […]

Les mer»

Kostnader ved asylinnvandring

Økonomiske tap er ikkje det største problemet med massiv innvandring frå muslimske land. Men til skilnad frå problem knytt til islam, sharia, kvinnesyn og kultur generelt, let finansielle tap seg talfeste. Dei vert med dét meir objektive og mindre gjenstand for skjønn.

Les mer»

Er Europa ved å tape kontrollen over sin egen skjebne?

Europa er ved å forandres og splittes like dypt som da det var truet av det ottomanske riket. En elite i Vest ønsker alle velkommen og påstår at det ikke er noen forskjell på jøder, muslimer og kristne. Den som sier det motsatte, som forsvarer et kristent Europa, får sitt pass påskrevet. Disse motsetningene kommer til å bli dypere. Vi kan trygt slå fast: Massetilstrømmingen kommer til å utløse store politiske endringer.

Les mer»

Migrasjonens virkelighet og SSBs prognoser for den

Migrasjonsdata fra mer enn hundre land gjennom femti år som er offentliggjort av Verdensbanken, viser at utvandringen øker idet et land går over fra å være svært fattig til å bli noe mindre fattig. Statistisk sentralbyrås prognoser for fremtidig innvandring til Norge antar det stikk motsatte. Motsigelsen avføder et stadig vanskeligere forklaringsproblem for SSB, og et demokratisk problem for oss andre.

Les mer»