Kategori: Demografi

Studie: Skandi­navias første befolkning ble brutalt utslettet av innvandrere

DNA-analyser av skjeletter avdekker to nesten totale befolknings­utskiftninger i Skandi­navia de siste 7300 årene. Studien gjør det mulig å forstå effekten av migrasjon på etablerte, for­historiske be­folkninger og slår hull på myten om amorøse og fredelige møter mellom etniske grupper.

Les mer»

Syd-Korea dør ut: Rekord­mange bor alene og det dør flere enn det fødes

Antallet sydkoreanske hus­holdninger bestående av én person passerte i mars ti millioner. Årsaken til­skrives en raskt aldrende befolkning samt et økende antall mennesker som ikke finner noen partner. Det gir seg utslag i verdens laveste fødselsrate.

Les mer»

Storbritannia: Misnøyen med inn­vandringen på sitt høyeste siden 2015

To tredjedeler av britene er mis­fornøyd med regjeringens hånd­tering av inn­vandringen. Det er høyeste nivå siden under­søkelsene startet i 2015. Bare 12 prosent er fornøyd.

Les mer»

Japans befolkning minsker i akselererende tempo. Innvandring kompenserer

Antall japanere synker i akselererende tempo mens antall utenlandske innbyggere i den annen ende stiger i akselererende tempo. Fødselsraten holder ikke tritt med dødsraten og slik har det vært siden 2008.

Les mer»

Sarrazin: – Avskaffelsen av Tyskland går enda raskere enn før

«Deutschland schafft sich ab» lød tittelen på Thilo Sarrazins bestselger om den muslimske masse­innvandringen fra 2010. Siden da har avskaffelsen av Tyskland akselerert, sa forfatteren denne uken på tysk tv.

Les mer»

Innvandrer­befolkningen i Norge oversteg en million i 2021

Innvandringen til Norge økte i fjor etter å ha gått kraftig ned under korona­perioden. Norges innvandrer­befolkning har nå krysset en million – hvorav 516.950 er ikke-vestlige og 324.768 er østeuropeere. Jon Michelets gamle drøm er gått i oppfyllelse.

Les mer»

Rekordmange utlendinger fikk innvilget indisk statsborgerskap i 2021

Ifølge indiske myndigheter fikk hele 1773 utlendinger innvilget statsborgerskap i 2021. De siste fem år har 4844 utlendinger fått indisk statsborgerskap. Det er nesten en tredobling siden 2020.

Les mer»

Fra passiv til aktiv kollaborasjon

Har myndighetene i så mange år funnet seg i islamistenes aktiviteter at de har gått over fra passiv til aktiv kollaborasjon? Når det er islam-kritikere som arresteres og statsadvokaten nekter å utlevere informasjon om terrorister av hensyn til moskeenes omdømme, har noe skjedd. Dette er ikke lenger Danmark.

Les mer»

Svensker vil ha norsk statsborgerskap; det er de ikke alene om

Over 80.000 personer har søkt om norsk statsborgerskap siden en lovendring gjorde det mulig å søke dobbelt statsborgerskap i januar 2020, skriver NRK, som legger til at det er antall søkere med svensk statsborgerskap som har eksplodert. SSBs tall for 2020 viser imidlertid at de to største gruppene som får innvilget norsk statsborgerskap, er Somalia og Eritrea.

Les mer»

– Verden er ikke klar til å ta imot 240 millioner nigerianere

FNs visegeneralsekretær, Amina J. Muhammad, oppfordret i helgen sine vel 210 millioner landsmenn til å være stolte av landet sitt, fremfor å fordømme det. Talen må sees som en indirekte oppfordring til befolkningen om å slutte å drømme om Europa. Men ved neste århundreskifte kan landet ha 730 millioner innbyggere. 

Les mer»