Kategori: Demografi

Klar melding fra UDI om hva som skal inn og hva som skal ut

Leder av Sarons Dal setter troen høyere enn Mammon. Det kommer ikke på tale å fjerne korset fra bygningene som er tenkt leid ut til 1.000 migranter. UDI står på sitt. Korset skal vekk. For UDI er det motsatt: De setter sin motstand mot korset høyere enn ønsket om å hjelpe migranter. Dvs. det kan […]

Les mer»

Et blått lys for Norge

Hva er grunnen til at det ikke er flere mennesker som åpent erkjenner at landet de har kjent og er glade i, er i ferd med å bli tatt fra dem? Man skulle tro at slike utsikter ville avstedkomme et brennende engasjement. Det kan se ut som om tre elementer er tilstede i en slags […]

Les mer»

Hvis alle faktorer slår til må vi bygge et nytt Stavanger neste år

Olga Stokke og Tron Strand har skrevet en artikkel om flyktningestrømmen til Norge. Regjeringen ønsker å gjøre noen grep for å dempe tilstrømningen. Artikkelen gjør rede for at tilstrømningen kan fortsette i samme styrke som i dag. Hvis alle faktorer slår til vil 120 000 asylsøkere komme til Norge i 2016. Olga Stokke og Tron […]

Les mer»

Utelukkende godt for ethvert lokalsamfunn

På Hedmarken har flere skoler markering av FN-dagen som tema denne uken. I år legges det vekt på flyktninger. Det gis gaver og det skrives hyggelige ord for hva man kan gjøre for flyktningene. Dette lovprises i dagens leder i Hamar Arbeiderblad. Skolenes engasjement skaper forståelse hvorfor vi alle kan bidra og gi i den […]

Les mer»

Kostnader ved asylinnvandring

Økonomiske tap er ikkje det største problemet med massiv innvandring frå muslimske land. Men til skilnad frå problem knytt til islam, sharia, kvinnesyn og kultur generelt, let finansielle tap seg talfeste. Dei vert med dét meir objektive og mindre gjenstand for skjønn.

Les mer»

Er Europa ved å tape kontrollen over sin egen skjebne?

Europa er ved å forandres og splittes like dypt som da det var truet av det ottomanske riket. En elite i Vest ønsker alle velkommen og påstår at det ikke er noen forskjell på jøder, muslimer og kristne. Den som sier det motsatte, som forsvarer et kristent Europa, får sitt pass påskrevet. Disse motsetningene kommer til å bli dypere. Vi kan trygt slå fast: Massetilstrømmingen kommer til å utløse store politiske endringer.

Les mer»

Migrasjonens virkelighet og SSBs prognoser for den

Migrasjonsdata fra mer enn hundre land gjennom femti år som er offentliggjort av Verdensbanken, viser at utvandringen øker idet et land går over fra å være svært fattig til å bli noe mindre fattig. Statistisk sentralbyrås prognoser for fremtidig innvandring til Norge antar det stikk motsatte. Motsigelsen avføder et stadig vanskeligere forklaringsproblem for SSB, og et demokratisk problem for oss andre.

Les mer»

Barnet, flyktningane og migrantane

I 1950 hadde Noreg og Syria omlag like mange innbyggjarar, 3,3 mot 3,5 millionar. I 2012 var tala høvesvis 5,0 millionar her, (1 av 6 av desse med innvandrarbakgrunn), og 22,8 millionar i Syria. Ved sidan av konflikten mellom radikale sjia- og sunnimuslimar og eit lappeteppe av etniske grupper, i Vesten kalla «det fargerike fellesskap» og sett opp som eit ønskemål, må denne eksplosive folkeauken i Syria nødvendigvis ha ført til utarming og auka konfliktnivå.

Les mer»

Varsellampene blinker rødt hos Lars Østbys elever

Hvor langt er egentlig Statistisk sentralbyrå (SSB) villig til å strekke seg for å føre Norges befolkning bak lyset i migrasjonssaker, som tegner til å bli det 21. århundrets viktigste politiske spørsmål i Europa? En viss pekepinn om det kunne man få av to artikler i Nettavisen i går.

Les mer»

Hva norske medier ikke forteller om migrantkrisen

Den som følger dansk debatt vil få helt andre perspektiver på migrantbølgen som skyller inn over Europa. Der det norske establishment er opptatt av å være god, og kun god, lytter danskene til fagfolk som setter begivenhetene inn i en større kontekst. Professor, dr. polit.Poul Christian Matthiessen (bildet) og dr. phil Gunnar Viby Mogensen hadde 15. […]

Les mer»