DNA-analyser av skjeletter og tenner funnet i dagens Danmark viser at da det kom bønder til Skandinavia for 5900 år siden, utryddet de den etablerte samler- og jegerbefolkningen i løpet av få generasjoner. 

Migrasjon contra etablerte befolkninger

Studien som er publisert i Nature, har gjort det mulig å studere effekten av migrasjon på etablerte, forhistoriske befolkninger. 

Studien avdekker to nesten totale befolkningsutskiftninger de siste 7300 årene. Den første fant sted for 5900 år siden da en bondebefolkning med ulik opprinnelse og utseende fortrengte samlere, jegere og fiskere som tidligere hadde befolket Skandinavia.

Brutal befolkningsutskiftning

Det tok få generasjoner å utrydde nesten hele jeger- og samlerbefolkningen.

– Denne befolkningsutskiftningen er tidligere blitt fremstilt som fredelig, men vår studie tyder på det motsatte, skriver Anne Birgitte Nielsen, forsker og leder for Laboratoriet for 14C-datering ved Lunds universitet.

Enda en befolkningsutskiftning

Tusen år senere – for rundt 4850 år siden – skjedde det en ny befolkningsutskiftning da et indoeuropeisk hyrdefolk med røtter i dagens sydlige Russland, migrerte til Skandinavia og utslettet bondebefolkningen. Også denne gangen kan det ha skjedd med vold. Disse menneskenes DNA-profil dominerer fremdeles i Skandinavia, mens bondebefolkningens DNA nærmest er visket ut.

– Også denne befolkningsutskiftningen skjedde hurtig og forgjengerne ble så godt som utradert, ifølge Anne Birgitte Nielsen.

Amorøse møter-myte

Studien slår hull på myten om amorøse og fredelige møter mellom etniske grupper i tidligere tider.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som ebok.

Kjøp «Europas underlige død»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.