Britiske velgeres misnøye med regjeringens håndtering av innvandringen er på sitt høyeste nivå siden før Brexit, ifølge Immigration Attitudes Tracker.

To tredjedeler er misfornøyd

66 prosent av befolkningen er misfornøyd med den konservative regjeringens håndtering av innvandringen. Det er høyeste nivå siden første undersøkelse kom i 2015. Bare 12 prosent er fornøyd.

22 prosent av konservative velgere er fornøyd med regjeringens håndtering av innvandringen, mens resten er «misfornøyd» eller «svært misfornøyd». 

73 prosent av Labour velgere er misfornøyd med hvordan regjeringen håndterer immigrasjonen, men årsaken til misnøyen er todelt:

Den ene halvparten mener at håndteringen av innvandringen «skaper et negativt eller fryktinngydende miljø for innvandrere» / «ikke behandler asylsøkere på en god måte» mens den andre halvparten mener at regjeringen «ikke gjør nok for å stoppe kanalkryssingen». 

Konservative mindre opptatt av migrantenes miljø

Blant konservative velgere er bildet et annet. 82 oppgir at de er misfornøyd med at regjeringen «ikke gjør nok for å stanse kanalkryssingen» mens bare ni prosent sier at de «skaper et negativt eller fryktinngydende miljø for migranter».

48 prosent av britene støtter redusert innvandring. Det er en økning på seks prosent fra 2022, mens 44 prosent ikke vil ha endring eller endog øke innvandringen. Støtten til å redusere innvandringen er likevel nesten tyve prosentpoeng lavere enn det første året undersøkelsen ble gjennomført. I 2015 støttet 67 prosent av befolkningen redusert innvandring.

Man må i tallene ta høyde for at demografiske endringer kan ha betydning for hva et «representativt utvalg» av befolkningen mener.

Høyt press

I løpet av forrige helg tok mer enn 800 ulovlige innvandrere turen over kanalen, noe som ifølge BBC bringer det totale antall så langt iår opp i 22.263. Selv om statsminister Rishi Sunaks regjering hevder at tiltakene har hatt effekt, er antallet overfarter bare litt lavere enn fjorårets rekord da 25.043 ankom innen utgangen av august.


Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.