Valgundersøkelsen fra stortingsvalget i 2009 viser at fire av ti opplever innvandring som en trussel mot Norges egenart, skriver Vårt Land. Institutt for Samfunnsforskning står bak undersøkelsen som ble presentert av valgforsker Bernt Aardal denne uken.

De viser at nordmenns holdninger til våre nye landsmenn er blitt mer negative.

•16 prosent oppga innvandring som viktigste sak ved valget for to år siden. Det er det høyeste noensinne.

• 42 prosent sier rett ut at innvandring er en trussel mot vår egenart.

• 87 prosent mener at innvandrere som begår en kriminell handling skal utvises.

• 52 prosent sier at vi i dårlige tider først og fremst bør sørge for arbeid til nordmenn.

Ifølge Aardal har det vært store endringer i nordmenns syn på innvandring siden 2001. Det er Frp som har de mest kritiske velgerne, fulgt av Høyre og Senterpartiet, mens SVs, Venstres og Krfs velgere er de mest positive.

Bernt Aardal presenterte i går resultatene fra en gruppe som han omtalte som de «mest kritiske til innvandring» og som utgjør ti prosent av befolkningen. Syv av ti svarte at de er fornøyd med måten demokratiet virker og at de anser det som en stor forpliktelse å stemme ved valget.

– Dette viser at også de mest innvandringskritiske deltar i valget, sier Aardal.

Derimot svarer bare to av ti i gruppen «mest innvandrerkritisk» at de har tillit til våre folkevalgte, mot 55 prosent i den øvrige befolkningen.

Vårt Land: Fire av ti opplever innvandring som en trussel