Det bygges altfor få boliger til å ta unna befolkningsveksten. Grunnen er den høye renta. Resultatet er skyhøye boligpriser.

Siden 2014 har kvadratmeterprisen på boliger i Oslo nesten doblet seg. Ifølge tall fra Eiendom Norge har prisene steget med 88 prosent de siste ti årene. Utenfor Oslo er prisene nær 60 prosent opp det siste tiåret.

Dette er ekstreme tall. Dårligere råd blant skulle tilsi lavere prisvekst, men det motsatte skjer og grunnen er det lave antallet boliger som kommer på markedet.

Det blir gitt færre igangsettingstillatelser til bygging av boliger og fullført færre boliger enn tidligere. Det presser boligprisene opp, mener boligforsker.

Etter en topp i igangsettingstillatelser i 2017 er tallet nå på sitt laveste nivå siden 2011. Antall boliger som blir fullført, er også fallende, og har ikke vært lavere siden 2012, skriver E24.

Det mener Are Oust, som er boligforsker og professor i økonomi ved NTNU, er dyster lesning for dem som håper på et snarlig boligprisfall.

Han mener det bratte fallet i antall igangsettelser viser at det vil være få ferdigstilte boliger et til to år fram i tid.

– Lav tilførsel av boliger, samt en fortsatt sterk vekst i etterspørselen, vil presse opp prisene ytterligere, sier Oust.

Men regjeringen har låst seg til en politikk med høy rente og svak kronekurs. Norges bank later som om det er faktorer de ikke kan gjøre noe med, men det stemmer ikke. Norge kunne ført en mer aggressiv politikk som styrket krona. I stedet importerer vi inflasjon fra USA der Biden tror han kan kjøpe seg seier med en vanvittig pengetrykking. Målet bak den svake krona er at folk ska tvinges til å gå med på at vi blir medlem av EU. Boligpolitikken er en effektiv måte å drive krisemaksimering på.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.