Islandske myndigheter deporterte i forrige uke 180 asylsøkere fra Venezuela. 

Ingen særbehandling

I flere år har islandske myndigheter gitt ekstra beskyttelse til venezuelanere på grunn av samfunnsforholdene i Venezuela, men nu har stemningen snudd. I 2024 stadfestet Island en rekke avslag på asylsøknader fra venezuelanere, skriver Icelandic Monitor.

Et lovforslag som stiller strengere krav til oppholdstillatelse, familiegjenforening og annet ble vedtatt i 2023 efterat Alltinget tok initiativ til i økende grad å «harmonere» innvandringspolitikken med de andre nordiske landene. 

Tilsidesetter internasjonale avtaler

Den nye loven fritar den islandske stat blant annet for å oppfylle en del internasjonale forpliktelser som FNs menneskerettighetskonvensjon og barnekonvensjon og kuttet retten til tjenester som helsehjelp 30 dager efterat søknaden var avslått – med mindre de samtykker til uttransportering. 

Lovforslaget ble sterkt kritisert, ikke minst for å svekke menneskerettighetene til flyktninger som søker internasjonal beskyttelse, men det ble godt mottatt av hele det politiske spektrum – fra grønnvenstre til høyre, bare Piratpartiet gikk imot.

Islands nuværende justisminister Guðrún Hafsteinsdóttir har foreslått å opprette interneringssentre for asylsøkere.

Stemningen har snudd

Stemningen rapporteres å ha snudd på Island, særlig mot venezuelanere. 

Antallet asylsøknader fra venezuelanere økte fra 14 i 2018 til 1209 i 2022. Mellom januar og september 2023 kom det 1318 søknader. Efterat Utlendingsnemnda bekreftet Utlendingsdirektoratets avslag, begynte antallet søknader å synke.

Deportasjonen av de 180 nyankomne venezuelanerne ble utført av Islands utlendingsdirektorat i samarbeid med det europeiske grensebyrået Frontex.

Nu også på Island: Migranter stormet Alltinget

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!  Du kan også kjøpe den som ebok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.