Ingen andre land i Vest-Europa, eller noe annet land som offisielt lever i fred, opplever så mange bombeangrep som Sverige. Bombene rammer stadig flere uskyldige ofre.

Sverige: Bomber koster store summer for samfunnet og uskyldige ofre

Svenske ofre for bombeangrep føler seg forlatt av samfunnet

Uppsala er en av mange svenske byer som rystes av eksplosjoner, skyteepisoder, brannstiftelse og annen gjengvold. Blodhevn blant rivaliserende klaner og kriminelle nettverk skremmer innbyggerne.

Uppsala opplever «en kraftig økning» i søknader om akuttbolig av frykt for vold. Stadig flere mennesker ønsker å forlate hjemmene sine på grunn av gjengkrigene som herjer. Mange opplever derimot at de får liten støtte fra lokale og nasjonale myndigheter.

Alarm etter voldsbølgen – stadig flere i Uppsala ønsker å forlate hjemmene sine

Etter mange skyteepisoder og eksplosjoner innfører Uppsala kommune nå endelig et støttesenter for ofre for gjengkriminalitet. Dette melder SVT.

I september 2023 døde den 24 år gamle læreren Soha Sahed da en kraftig eksplosjon rammet familiens hus i Fullerö ved Uppsala.

Hennes far, Samer Saad, er skuffet over kommunens og svenske myndigheters opptreden. «Vi har ikke fått hjelp til å finne et nytt hjem eller noe annet», har han tidligere uttalt til SVT Nyheter Uppsala.

«De har faktisk opplevd en krigshendelse, og det er ikke det kommunale regelverket eller lovverket egentlig lagt opp til. Og det er dette systemet som nå blir satt på prøve, og som svikter», uttaler Erik Pelling (S). Han påpeker at svensk lov- og regelverk må tilpasses sprengningsofrenes behov i framtida.

«Familien som ble rammet av eksplosjonen i Fullerö, kunne ha fått tydeligere støtte», innrømmer Hanna Victoria Mörck (V), leder av sosialutvalget i Uppsala.

Brottsoffermyndigheten slår fast at mange svenske kommuner mangler støtte til ofre for kriminalitet.

Uppsala kommune innfører derfor nå et støttesenter for å gi bedre hjelp til ofre i krisesituasjoner. De har tidligere hatt et krisestøttesenter som fanger opp folk rett etter en hendelse, de første timene etterpå. Men deretter ble det mindre hjelp.

Det nye senteret skal være et supplement til kommunens nåværende krisestøtte etter at den akutte fasen er over. Tanken er blant annet å tilby støttesamtaler og hjelp til å finne rett person, ifølge Mörck.

«Når støttesenteret er aktivert, kan man ringe det via et mobilnummer. Men det aktiveres bare i nødstilfeller, så det er ment å være til hjelp i fremtidige saker».

Sverige: Uppsala forsøker å håndtere voldsbølge og kriminelle barn

Sverige: Over­arbeidet politi har ikke tid til å etter­forske voldtekter

Voldsbølgen i Sverige har derimot pågått i flere år. Hvorfor ble ikke dette innført tidligere, spør SVT?

«Tidligere tenkte vi at den krisestøtten vi hadde var helt tilstrekkelig, men i høst ble det en ganske akutt situasjon», innrømmer Hanna Victoria Mörck.

Kjøp «Klanen» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.