Finnmark 1944. Barn fra barnehjemmet Vårsol er på vei sørover etterat Finnmark er frigjort. Yngve Hågensen er gutten med briller t.h.
Foto: Ukjent / NTB

Ungdom i Finnmark skal bli trent i forberedelser til krig, i tilfelle Russland angriper landsdelen. Opplæringen begynner høsten 2025.

Det heter at «ungdommer i Finnmark skal nå lære å klare seg i en situasjon der Russland angriper Norge». Omfatter det våpenopplæring? Hva vil det ellers si «å klare seg i en krigsituasjon? » De skal ellers få basisopplæring i samfunnssikkerhet og beredskap.

Det er Statsforvalteren i Troms og Finnmark, politiet og Forsvaret som foreslår å dra inn ungdommen for å styrke samfunnsberedskapen, skriver NRK.

– Vi tror at det å starte med ungdommen peker fremover. De vil kunne være en veldig viktig ressurs både for seg selv, for familien sin og lokalsamfunnet, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.

Dette er svada. Er hensikten å innpode propaganda?

Opplæringen skal gi elevene innsikt i trusselbildet og lære dem å ta vare på seg selv. De skal også lære om hva som egentlig truer samfunnssikkerheten i Norge. (NTB)

Her blandes ting sammen. Trusselbildet er én ting. Hva menes med hva som «egentlig» truer samfunnssikkerheten? Er det indre fiender?

Hva menes å ta vare på seg selv? Er det overlevelse det er snakk om? Språket er upresist. Man vil ha frem noe, men tør ikke si det i klartekst.

 

 

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.