Ny rapport: 90 prosent av oppvarmingen i 2023 var menneskeskapt – NRK – Klima (Forster et al. 2024).

Rapporten er forfattet av 60 forskere som har brukt samme mangelfulle fremgangsmåte som FNs klimapanel IPCC i rapporten AR6 (Assessment Report 6) fra 2023, og bare oppdatert med ny informasjon.

Hovedkonklusjonen er altså at oppvarming i 2023 er 90 % menneskeskapt og bare 10 % fra naturlige fenomen, bl.a. syklisk temperaturendring i Stillehavet kjent som ”El Niño”.  IPCC AR6-rapporten konkluderer med at all (!) oppvarming siden ”før-industriell tid”, fra før 1800-tallet til nå, er menneskeskapt, men i 2023 altså ”bare” 90 %.

Manglene som er heftet med IPCC-rapporten AR6 er bl.a. beskrevet her:  FNs klimapanels siste rapport er ikke troverdig – Klimarealistene.  Den nye rapporten har de samme manglene.

Denne nye rapporten er stikk i strid med hva ledende klimaforsker, sjef for NASA GISS, dr. Gavin Schmidt, har rapportert i Nature i 2024 «Climate models can’t explain 2023’s huge heat anomaly — we could be in uncharted territory». Dr. Schmidt innrømmer altså at klimaforskerne som er trofaste tilhengere av FNs klimapanel IPCC, som han selv, nå ikke har noen forklaring på temperaturøkningen i 2023, altså motsatt av hva som er påstanden i rapporten NRK viser til. Et sjeldent glimt av ærlighet fra klimahysteriske forskere.

Den egentlige forklaringen på økt temperatur de siste 40 år kan man lese om her: Klimaforsker uten peiling – Klimarealistene hvor det forklares at NASA GISS og IPCC har ignorert effekten av globalt avtagende skydekke på 4 % de siste 40 år målt med NASA CERES satellitter, og med tilhørende økt solinnstråling til jordoverflaten. IPCC befatter seg bare med solstråling utenfor atmosfære og skydekke.

Den nye rapporten nevner skyer bare én gang, med følgende utsagn: ”The degree of contribution from the different drivers is uncertain and still under active investigation.”  Med andre ord: Skyer, og tilhørende økt solinnstråling til jord og hav, er ikke omhandlet. Økt solinnstråling på grunn av mindre skydekke har gitt mer varme til jordoverflaten. Bidrag fra utslipp av CO2 er så lite at det kan neglisjeres, se også rapporten The Cloud Model for Climate Change (scirp.org), som også slakter IPCC.

IPCC, NRK og de andre klimahysterikerne er ikke til å stole på!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.