Svenske kriminelle har infiltrert politiet. Det dokumenterer Dagens Nyheter i en ny serie. Metoden er å etablere en personlig relasjon til en politimann eller kvinne, ofte av seksuell art.

Gjennomgangen viser at det siden 2018 har vært 514 rapporter om mistenkte lekkasjer, alt fra saker som aldri kunne underbygges, til saker som førte til domfellelse.
Minst 30 polititjenestemenn har av ulike årsaker blitt identifisert som sikkerhetsrisikoer og har blitt tvunget til å si opp eller har selv sagt opp.
I 14 tilfeller er det sterke bevis – i flere tilfeller til og med domfellelser – for at polititjenestemenn har utlevert hemmelig informasjon til alvorlig organisert kriminalitet.

Dagens Nyheter bruker fortellingen om «Elin» som illustrasjon: Hun traff «Jonas» mens hun enda gikk på Politihøgskolen. Omgivelsene, bl.a. hennes egen familie reagerte på ham, men Elin fortsatte forbindelsen. Også etter at hun begynte i turnus på en liten plass. Hun lærte tricksene for hvordan hun kunne søke i basen med gyldig grunn. Hun ble en kriminell selv og det preget hennes tankesett.

Da hun en dag, etter flere år som spion, blir innkalt til samtale og forelagt bevisene mot henne, blir hun skuffet over at hun ikke ble advart på forhånd. Hun føler seg dårlig behandlet.

Det ender med at hun sparken i 2021. Hun jobber i dag hos en annen myndighet som også har adgang til hemmelige registre. Hvordan det er mulig etter et slikt lojalitetsbrudd kan man bare spekulere om.

Lekkasjene sammenfaller i tid med minst fire hevnangrep der mennesker har blitt skadet eller drept.
– «Dette er farlig for demokratiet. Folk risikerer å miste tilliten til samfunnet,» sier Martin Valfridsson, sjef for avdelingen for spesialetterforskning i den svenske Polismyndigheten, som etterforsker politifolk mistenkt for lovbrudd.
Selv innad i politiet er konsekvensene ødeleggende. Kolleger av politifolk som er blitt lekket, beskriver det som et svik, som å ha en spion i arbeidsgruppen.

En av de som forsvant etter at Elin hadde lekket hans hemmelige adresse, er enda ikke funnet.

En politi som lekker en person som lever på hemmelig adresse til en annen kriminell, burde ikke sluppet så lett.

Men NRKs Joakim Reigstad har ingen svar når han blir spurt om saken. Han sier nærmest at det må bedre motivasjon og opplæring til. Ingen vil identifisere problemet med de harde kriminelle. Det er bare en ting som gjelder: Harde straffer. Også for illojale politi.

https://www.dn.se/polislackorna/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.