I Sverige er to brødre varetektsfengslet mistenkt for grov spionasje. Den eldre broren skal ha lekket topphemmelig informasjon i ti år, samtidig som han jobbet i Sveriges mest hemmelige etterretningsorganisasjon.

Brødrene, hvis familie innvandret til Sverige fra Iran i 1985, ble fredag ​​varetektsfengslet av Stockholms tingrett. Begge er mistenkt for grov spionasje.

Den eldste broren, Peyman Kia, født i Teheran i 1980, ble pågrepet allerede i midten av september, og han ble deretter varetektsfengslet for den mindre alvorlige forbrytelsen «grov uautorisert bruk av hemmelig informasjon». Under torsdagens rettsmøte ba imidlertid førsteaktor Per Lindqvist ved Riksenheten för säkerhetsmål om at straffeklassifiseringen endres til den mer alvorlige kriminelle kategorien.

Les mer: Sikkerhetssjef med iransk bakgrunn pågrepet i Sverige, mistenkt for spionasje

Uautorisert bruk av hemmelig informasjon betyr at noen uvedkommende skaffer seg, fremmer, gir eller avslører informasjon om Sveriges forsvar eller om andre forhold av betydning, dersom det skader Sveriges sikkerhet. At straffeklassifiseringen nå er endret til spionasje, gjør at aktor mener arrestantene begikk forbrytelsene i hovedsak for å spre opplysningene til fremmede makter.

– Det här är ett väldigt allvarligt fall som nog kommer att kunna skaka om det svenska underrättelse- och säkerhetssystemet, sier Wilhelm Agrell, professor i etterretningsanalyse ved Lunds universitet, i et intervju med Dagens Nyheter.

Ansvarlig for svenske agenter og spioner

Peyman Kia var ved pågripelsen sjef for generaldirektørens stab i Livsmedelsverket, hvor han har vært medlem av ledergruppen og blant annet ansvarlig for spørsmål knyttet til sikkerhet og databeskyttelse. Han har tidligere jobbet både i Säkerhetspolisen (Säpo) og i Försvarsmakten.

Ifølge aktor ble forbrytelsene begått over en periode på mer enn ti år, i perioden mars 2011 til september 2021. Mars 2011 er sammenfallende med tidspunktet da Kia begynte i Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Der var han ansatt fra 1. mars 2011 til 30. september 2014, og han tjenestegjorde ved KSI, Kontoret för särskild inhämtning, som blant annet sender ut hemmelige agenter og rekrutterer spioner.

Kontoret för särskild inhämtning kan sies å være et av Sveriges mest hemmelige statlige organer, og det er få offentlige dokumenter som forklarer hva virksomheten går ut på. Det er hemmelig hvor stort budsjettet til KSI er, det er hemmelig hvilke instruksjoner KSI har, og det er til og med hemmelig hvem som er leder for KSI.

En rapport til regjeringen fra 1999 beskriver virksomheten slik:

”KSI:s uppgift är att hämta in information med särskilda metoder, dvs. genom förfaringssätt, som det inte ankommer på andra underrättelseorgan att använda. KSI:s roll är därvid att ge Försvarsmakten möjlighet att ta till vara tillfällen till underrättelseinhämtning, som andra organ inte kan utnyttja därför att de inte har ett säkerhetsskydd, som är tillräckligt för situationen.”

KSI er det moderne navnet, men virksomheten har vært drevet i ulike former og med varierende betegnelser under og etter den kalde krigen: T-kontoret, IB, GBU og SSI og siden 1989 KSI. Da Peyman Kia forlot KSI, gikk han videre til en stilling i Säpo. Daværende Säpo-sjef Anders Danielsson ønsker ikke å kommentere den konkrete saken, men mener at noe lignende ikke bør skje.

– Jag vill understryka att han är misstänkt, det ska ju styrkas också. Men givet att han är skyldig så är detta något som inte får hända i svensk säkerhetstjänst, sier Anders Danielsson til Dagens Nyheter.

Internasjonale samarbeid kan være målet

Säpo har tidligere pekt ut Russland, Kina og Iran som de tre landene som er mistenkt for å ha størst etterretningsnærvær i Sverige. Det er også signaler om at etterretningsaktiviteten både øker og blir stadig mer aggressiv.

Men det er ikke åpenbart at det er informasjon om Sverige som har vært i fokus for den nåværende infiltrasjonsvirksomheten. Ifølge Wilhelm Agrell kan målet i stedet være å få tilgang til informasjon om de mange internasjonale samarbeidene Sverige deltar i. Utenlandske makter kan gjennom kilder i Sverige få tak i gradert informasjon om militærøvelser med NATO eller felles EU-operasjoner.

Tirsdag ble også den yngre broren, som er født i 1987, pågrepet. De to brødrene er registrert på samme adresse, en to-etasjes villa i Uppsala.

Under dagens pågripelsesmøte gikk forsvarer Björn Sundin imot at mannen skulle varetektsfengslet, men tingretten fulgte påtalemyndighetens linje og fant sannsynlige grunner for å få mannen varetektsfengslet. Den yngre broren er også mistenkt for grov spionasje.

Norske agenter kan være kompromittert 

Det er en kjent sak at den norske Etterretningstjenesten også benytter seg av utenlandsk-ættede operatører, det være seg ved utenlandsoperasjoner eller i forbindelse med signal-etterretning (Sigint). Nyvalgt stortingsrepresentant for Høyre fra Telemark, Mahmoud Farahmand, arbeidet i Forsvaret i perioden 2003–2011, og i deler av denne perioden tjenestegjorde han i Afghanistan.

Farahmand har vært åpen om sin bakgrunn som etterretningsoffiser, men Forsvarets etterretningstjeneste må antas å ha mange andre med utenlandsk bakgrunn i sine rekker. Ikke minst på grunn av deres språkkvalifikasjoner, er dette en nødvendighet for de aller fleste etterretningstjenester. Lite er offentlig kjent om samarbeidet mellom Norge og Sverige på dette feltet, men det er fare for at også dette samarbeidet kan ha blitt kompromittert av de to iranskfødte brødrenes aktivitet.

Avansert operasjon

Når det gjelder forbrytelsens art, har både Åklagarmyndigheten og Säpo nektet å opplyse om detaljer i etterforskningen, men ifølge Wilhelm Agrell er det en risiko for at det mistenkte spionkomplottet kan få store konsekvenser. Agrell understreker at rettssaken skal avklare hva som har skjedd, men beskriver hvordan samarbeidet mellom de to brødrene kan ha sett ut.

– Det kan vara så att man har en främmande makts underrättelseofficer som är stationerad på en legation eller institution helt legalt. Sen finns den förste gripne personen, källan, som har tillgång till hemlig information och då eventuellt gjort sig skyldig till grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Men mellan underrättelseofficeren och källan kan det ha funnits en mellanhand, det skulle kunna vara den som nu häktats. Den personen skulle då ha slussat information, sier Wilhelm Agrell.

At to personer nå er varetektsfengslet tyder på at en fremmed makt har gjennomført en avansert operasjon på svensk territorium.

– Att två personer gripits tyder på att det är en organiserad verksamhet och inget enkelt tvåpartsförhållande, det är inte en enskild person som har uppvaktats av en främmande underrättelseofficer och mjölkats på information. Det här skulle vara ett mer sofistikerat upplägg eftersom det skulle kunna dölja den direkta kopplingen mellan källan och den främmande maktens underrättelsetjänst, det kan vara ett sätt att skydda källan från att bli avslöjad, sier Agrell.

Risikofylt mangfolds-rekruttering

Svenske myndigheter har de siste årene rekruttert fra et såkalt mangfoldsperspektiv, som betyr at også myndigheter som Polisen, Kriminalvården, Migrationsverket, Försvarsmakten og Skatteverket prioriterer søkere med annen etnisk bakgrunn. Kun stillinger som er sikkerhetsklassifisert, krever svensk statsborgerskap.

Målet er at arbeidsstyrken skal reflektere samfunnet og at etnisk, religiøst og kulturelt mangfold skal anses som et mål i seg selv. Et eksempel på dette er Försvarsmaktens styrdokument för Jämställdhet fra 2009, hvor myndigheten skal tilstrebe en ”personalsammansättning som speglar den mångfald som finns i samhället”, da det overordnede målet er å ”öka mångfalden särskilt bland officerare och chefer” og et delmål er å ”eliminera de strukturella hindren för etnisk och religiös mångfald”. (Kilde: Samnytt)

Personer med utenlandsk bakgrunn har imidlertid økt risiko for å bli utsatt for press, både fra etniske og religiøse grupper og fra fremmede makter. Iranere i Sverige har tidligere rapportert om hvordan det iranske regimet har brukt slektninger i hjemlandet for å tvinge svensk-iranere til å spionere på landsmenn i eksil.

Ifølge de to brødrenes advokater nekter mennene straffskyld.

– Min klient förnekar brott och bestrider att han har gjort något fel. Jag kan inte säga mer än så, sier advokat Anton Strand som representerer storebroren.

Sveriges innenriksminister Mikael Damberg og forsvarsminister Peter Hultqvist er informert om de to personene som nå er mistenkt for grov spionasje, men de har ikke ønsket å kommentere saken.

Les også:

Ingen er blindere enn den som ikke vil se

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.